Siden starten af året har købmand Benjamin Andersen, Farstrup, haft gang i byggeriet af den nye købmandsforretning, som lørdag kan indvies efter omkring et halvt års intensivt byggeri.

Forud er gået mange overvejelser, undersøgelser og gennemførelse af finansiering, ansøgninger og nye tilladelser m.m.

Den folkelige opbakning til købmandsbutikken er usvækket og mange har ydet garantier i form af borgerlån.

Nu venter ibrugtagningen af den nye butik, hvorefter den hidtidige butiksbygning fjernes og af erstattes af P-plads.

Benjamin Andersen har gennem byggeperioden mødt stor lokal opbakning til sit projekt. Under byggeriet af den nye butik, viser han her den nye kasselinje.