Det lokalhistoriske arkiv samler historier, fakta og effekter fra fire kirkesogne

To gange om måneden samles en lille flok – som efterhånden bliver til en større flok – i den tidligere medhjælperbolig til den for længst forsvundne Farstrup Præstegård, der blev afløst af den nuværende i 1962.

Brugsretten til huset har i en længere årrække tilhørt Lokalhistorisk Forening for Farstrup og Omegn, og når man besøger huset, er det indlysende, at her hersker historien, og den har gode kår.

Nibe Avis møder fire af de faste medarbejdere ved arkivet: Anne Marie Fristrup, Mie Skyth, Ebenhardt Andersen og Henning Niss. Når ellers ikke avisens udsendte forstyrrer arbejdsgangen, handler det om at få registreret de seneste avisudklip, som handler om emner fra lokalområdet – eller det drejer sig om at registrere og arkivere effekter eller »papirer«, som venlige borgere har indleveret, for på den måde at hjælpe med at bevare historien.

Ebenhardt Andersen betror Nibe Avis’ udsendte, at der i arkivet er adskillige »skatte«. Ikke af økonomisk art, men minder og registreringer fra en svunden tid. En af de mere spændende, er Anton Baks erindringer, som sirligt er renskrevet på skrivemaskine og efter hans død for år tilbage blev erindringerne indleveret til arkivet.