Gennem flere år har Farstrup Borgerforening arbejdet på at kunne etablere en aktivitetspark på det grønne område, som er nabo til kirkens område og i tilslutning til den eksisterende petanque bane. Resultatet forelå i foråret, men selve den officielle indvielse har på grund af corona-krisen måttet vente til nu, forklarer Morten Bøjer, formand for Farstrup Borgerforening.

I sin tale betegnede han processen som at læse en god bog: Der er handling, kriser, spænding og fremgang, og det er hvad vi også har oplevet i etableringsfasen. Han takkede alle sponsorer for den økonomiske opbakning og gav ordet til vikarende rådmand Jan Nymark Thaysen, der roste projektet og understregede, at Aalborg Kommune bl.a. ved støtte til aktivitetsparken at understøtte udviklingen i landdistrikterne.

Afslutningsvis blev der sunget sange og uddelt is til alle.

Jan Nymark Thaysen tog officielt den nyanlagte, kombinerede cykel, skater- og løbehjuls bane i brug med nogle amgange på mountainbike.