Ét mål – lige fra skoletiden: Købmand i Farstrup

Købmand Benjamin Andersen lader hellere sin forretning stå i front, frem for sig selv. Men nogle gange kan tingene ikke skilles ad, og sådan er det i denne uge, hvor han personligt runder et »hjørne« i sit liv.

Købmand Benjamin Andersen er født og opvokset i Farstrup. Han gik i Farstrup Centralskole, og i 5. klasse meddelte han, at hans målsætning som voksen ville være at blive selvstændig købmand i Farstrup.

Det må så siges at være et budskab, han siden har holdt:

Nu fylder han så 40 år fredag, og dagen markeres i butikken med »pølsevogn og afstand«.

Efter skoletiden tog han handelsuddannelse på Handelsskolen i Aars, og interessen bragte ham siden til Dreisler Storkøb i Viborg, hvor han blev uddannet butiksassistent og senere områdeleder samme sted.

I 2004 købte han Farstrup Købmandshandel af Else og Keld Nielsen og lagde de første år den tidligere beboelse til butikken, sammen med andre mindre udvidelser. Senere købte han nabohuset med en stor grund bag butikken, så der på sigt er en udvidelses mulighed. I 2015 bygges der så en lagerbygning med mulighed for omdannelse til butik, da han mener, at det er urealistisk at få bygget en helt ny butik.

Resten af »Min Købmand’s« udvikling er nærmest kendt historie, for i 2018 og 2019 planlægges og bygges den nuværende butik, og en del af lageret indrettes til køle- og frostrum, kantine, anretterkøkken og kontor.

Benjamin Andersen er dagligt meget vellidt, når han og butikkens medarbejdere møder kunderne i øjenhøjde, og han giver udtryk for stor taknemmelighed for, at kunderne i stort omfang fortsat bakker op om butikken.