Nibe Erhvervsråd har tildelt »Min Købmand«, Farstrup ved Benjamin Andersen rådets Initiativpris for 2019.

Faste målsætninger ligger bag den udvikling, som Min købmand i Farstrup har gennemgået, siden Benjamin Andersen 2004 overtog forretningen efter Else og Keld Nielsen.

Benjamin satte faktisk retning på sin erhvervskarriere allerede, da han gik i Farstrup Skoles 5.i Farstrup«, lød det kontante budskab.
Og som det var sagt, sådan blev det til virkelighed, efter han havde uddannet sig hos Dreisler Storkøb i Viborg og senere overtog den lokale købmandsforretning, for at gøre erhvervskarriere på hjemmebanen.

Benjamin var fra starten klar over, at der skulle noget mere til, hvis han fremad rettet skulle leve sit liv som købmand.
Samfundet har ændret sig markant siden han tog beslutningen i 5. klasse, og først blev den hidtidige beboelse i ejendommen inddraget til forretningslokale.
Siden skitserede han, at han kunne ønske sig en del større butik, og mange planer blev vendt.
Første skridt blev taget, da han købte en naboejendom med beboelse, som han i dag selv bebor. En del af denne ejendom blev udset til at bygge en ny forretningsejendom på, men tvi

Lagerbygning blev første byggeri
I 2015 havde Benjamin sikret økonomi og tilladelser til at bygge en ny lagerhal. Kravene til indkøb er store, og ikke alle varer kunne der være plads til i den lille købmandsbutik. Siden kunne den nye lagerhal måske omdannes til den egentlige butik. På den måde var planen fortsat intakt.

Men Benjamin ville gerne have den rigtige løsning, så borgerne blev spurgt, om de ville dele risikoen med ham, for at sikre en købmandsforretning fremover. Det ville de, og et markant borgerlån lagde sammen med rådgivning fra Købmandsstandens Finansierings Institut og tidl. bankdirektør Arne Segerstrøm, Farstrup,  som finansiel rådgiver, banede vejen for, at der i 2018 kunne indledes byggeri af endnu en bygning: 

Den egentlige nye købmandsforretning. Resten er historie, for i dag ligger der en ny, moderne købmandsforretning, og kunderne er så trofaste, at det første år er gået godt, og købmanden er glad.

Historien og den stålsatte vilje indbragte for nylig Nibe Erhvervsråds Initiativpris, som blev overrakt i Nibe Erhvervspark.

LÆS OGSÅ INDSLAGET I ERHVERVSMAGASINET NIBE, DER UDKOMMER ONSDAG / TORSDAG SOM EN DEL AF NIBE AVIS.

 

Sammen med sit personale og hundredvis af kunder kunne Benjamin Andersen i august 2019 fejre indvielsen af den nye købmandsbutik.