Farstrup Vildtpleje truet af lukning

Normalt redder foreningen Farstrup Vildtplejen dyr - nu skal Vildtplejen reddes.

Hvis plejestationen skal køre videre med ny ledelse, skal der rejses kapital. På grund af alvorlig sygdom trækker de nuværende bestyrere sig efter 15 års dedikeret og vellykket arbejde. Nye stærke kræfter står klar til at overtage driften af Farstrup Vildtpleje, oplyser vildtplejestationens nye bestyrelsesformand Katalina Lindner.

For at foreningen kan bestå og Vildtplejen kan fortsætte, skal der rejses 400.000DKK som startkapital til køb af ejendommen, der huser Farstrup Vildtpleje. 

Farstrup Vildtpleje har eksisteret siden 2006, hvor de i gennemsnit har modtaget og hjulpet 1000 dyr om året; ca. 600 dyr fra naturen og ca. 400 tamdyr og kæledyr. Dyrene der modtages, er bl.a. moderløse ræveunger, nødstedte ugler, pindsvin, ællinger mm. og fauna genudsættes efter afsluttet plejeforløb, hvis muligt, tamdyr derimod fx kaniner, undulater, heste mm. videreformidles til nye kærlige hjem. 

Mennesker hjælper dyr - dyr hjælper mennesker
Farstrup Vildtpleje er så meget mere end bare for dyrene, det er også et sted for mennesker.

Her kommer mange unge mennesker i praktik eller arbejdsprøvning, hvoraf mange af

dem har særlige behov. Der sker noget fantastisk, når både mennesker og dyr med udfordringer møder hinanden. Det de kan give hinanden, kan ikke beskrives med ord. Heraf kommer vores motto: Mennesker hjælper dyr og dyr hjælper mennesker. Denne gang er det dog Farstrup Vildtpleje, der skal have hjælp.

Ny energi
Den nye bestyrelsesformand Katalina Lindner  brænder for at videreføre Farstrup Vildtpleje. Hun træder til med friske kræfter, gode ideer og nye initiativer. Katalina rykker teltpælene op på Fanø, hvor hun bor sammen med sin hest og 2 katte. Hun flytter ind på Farstrup Vildtplejen, så snart finansieringen er på plads. 

Vi håber på støtte - både fra private og virksomheder! Projektet SKAL lykkes, siger hun til Nibe Avis.

For yderligere information, kontakt Katalina Lindner på mobil: 2852 2090.