Som den tredje af pastoratets kirker fik Farstrup kirke søndag opstillet et værk af kunstneren Orla Pedersen, Aars.

Da de sidste toner af kirkerummets genklang fra »Septembers himmel er så blå« var forstummet, samledes søndagens kirkegængere sig om et nyt afsnit på kirkegården i Farstrup, hvor der blandt nyplantede lyngplanter og en særlig bølgehæk var opstillet en lille skulptur, som siden viste sig at være et solur.

Kirkesanger og organist opførte som afslutning på søndagens gudstjeneste den helt aktuelle sang: »Septembers himmel er så blå«.

Efter en tidligere beslutning  om, at der ved St. Ajstrup kirke skulle placeres et stykke kunst, blev der nedsat et kunstudvalg til at arbejde med placering af kunst ved alle pastoratets tre kirker. Efterfølgende blev der også ved Lundby kirke placeret et kunstværk, også valgt af udsmykningsudvalget, der består af Kristian Madsen, Lundby, Frede Thyrrestrup, St. Ajstrup og Anders Ørsnæs, Farstrup. Indtil sidste års valg var også Lis Rasmussen, Lundby, med i udvalget.

Frede Thyrrestrup og Kristian Madsen afslører det nye kunstværk, som viste sig at være et solur.

Værket ved St. Ajstrup kirke er udført af nu afdøde Thorvald Odgaard, og værket ved Lundby kirke er som det nye solur ved Farstrup kirke udført af Orla Pedersen, Aars.

Medlem af menighedsrådet og det nedsatte kunstudvalg, Anders Ørsnæs, motiverede ideen og placeringen, og kunstneren selv fortalte om vejen hen mod løsningen, hvor soluret ved visse sol-vinkler også danner et kors i skyggen af soluret.

Soluret med teksten fra Paulus’ Andet Brev til Korintherne.

Orla Pedersen berettede kort om historikken for solure, og han motiverede valget af den tekst, der er skrevet rundt i stenen, som soluret er placeret på – fra Paulus’ Andet Brev til Korintherne, kapitel 4, vers 6: »Af mørke skal lys skinne frem« .

Forsamlingen, som overværede afsløringen af det nye kunstværk.
Det nye solur ved kirken.
Fra afsløringen af soluret ved Farstrup kirke – fra venstre: Sognepræst Annelise Skjerning Hejlskov, medlem af udsmykningsudvalget Kristian Madsen, kunstneren Orla Pedersen, samt medlemmer af udsmykningsudvalget Frede Thyrrestrup og Anders Ørsnæs.