For et års tid siden var engagementet og tilslutningen til Farstrup Boldklub til at få øje på, og den daværende bestyrelse besluttede at lægge arbejdet med klubben i dvale.

Nogle aktiviteter fortsatte vinteren igennem, men selv om corona’en lagde en dæmper på stort set al idrætslig aktivitet, blev der i april indkaldt til en ekstra generalforsamling, i et forsøg på at genrejse driften og organisationen i klubben, hvor al indsats fra bestyrelses-, udvalgs- og træner arbejde bygger på en frivillig indsats.

– Vi var nogle, der »prikkede« andre på skuldrene, og efterhånden fik vi adskillige til at indse, at i Farstrup; dér skal vi da have en driftig idrætsforening, og det kan kun gå for langsomt med at få genskabt den organisation og den begejstring for sport og motion, som altid har kendetegnet klubben, fortæller Janne Johansen og Cecilie Skjeie – og såvel Anne Johansen og Julie Veggerby bakker omgående op, da Nibe Avis møder disse fire fra den nuværende bestyrelse, som blev nedsat ved den ekstra generalforsamling i april. Også Thea Bundgaard og Mathilde Bundgaard er med i bestyrelsen, som eksternt får Keld Jensens hjælp til alt det økonomiske.

– Vi har nu fået opbygget en klub, hvor engagementet er i top, og mange, der tilbagevendende har benyttet klubbens tilbud har indset, at det arbejde, som altid har været lagt i klubben, er guld værd for vort lokalsamfund. Samtidig sætter vi som bestyrelse utrolig stor pris på alt det frivillige arbejde, der lægges i klubben, forklarer Janne Johansen, der siden april i år har været klubbens formand. Janne fortsætter:

– I Farstrup Boldklub tilbyder vi nu atter fodbold, badminton, hockey, dans, gymnastik samt »Puls & Styrke«. Som noget nyt, har vi fået mulighed for at tilbyde tennis, idet den tidligere bane bag skolen er blevet rengjort – og selv om banen er i lidt tvivlende forfatning, kan der spilles på den. Vi har samtidig indgået en aftale med Benjamin, »Min Købmand«, om at forestå booking og udleje af ketchere og bolde. Vi ønsker så på sigt en opdatering af banen; gerne med et helt nyt underlag og beskæring af de mange træer, som næsten »pakker banen ind« og giver en del nedfaldne blade, til gene for spillet.

I år har der været godt gang i fodboldsæson, hvor vi i ungdomsafdelingen har været præsenteret med hold i børnehavealderen, u7 & u8 mix, u12 drenge samt et u16 pigehold. Vi har holdt 3 meget velbesøgte hjemmestævner, hvor byen igen viste sammenhold og arrangement for et godt byliv.  

Og så er et begyndende samarbejde med Sebber IF, i ungdommens mindste rækker, godt på vej, hvor vi allerede i år har afholdt venskabskampe. I Farstrup er antallet af pige spillere desværre lavere end antallet af drenge, mens det hos Sebber IF forholder sig modsat. På den måde kan vi supplere hinanden, understreger de fire bestyrelsesmedlemmer, som Nibe Avis mødte.

I Old Boys rækken går det også ganske fint, idet klubbens hold netop i forgangne uge hjemførte førstepladsen i turneringen, efter en 7-2 sejr over Farsø/Ullits – og i turneringen placerede sig foran Gundersted, Sebber og Farsø/Ullits.

Førsteplads i Old Boys turneringen, bagest fra venstre: Målmand Lukasz Welenc, Jonas Bruun, Kenneth Jørgensen, Martin Sabroe, Christian Hald, Tommy Mott. Forrest René Rokkedahl, Michael Østerberg, Kim Devargue, Andreas Høholt, Mark Rokkedahl.

Ambitioner for fremtiden
Den rent kvindelige bestyrelse har også ambitioner og planer for fremtiden. I forsommeren her i år gennemførte klubben i samarbejde med institutionen Børnehaven Møllehuset samt Farstrup Skole et arrangement med »Børneliv i Sund Balance«, og det blev faktisk en stor succes, selv med kun 2 timers aktivitet på Farstrup Stadion. I 2022 har vi ambitioner om at udvide til noget, der ligner tidligere tiders Idrætsuge, hvor vi så kan inddrage mange forskellige aktiviteter, både inden for idrætten, men også lokale firmaer, kirken og borgerne i Farstrup generelt, forklarer det firkløver af bestyrelsen, som Nibe Avis mødtes med.

Halfest og Kulturnat på vej
De nye initiativer fra bestyrelsen stopper ikke her. Der er ambitioner om at arrangere en halfest i foråret 2022 – lidt i stil med tidligere tiders »Kandis-fester«, og en Kulturnat, hvor man forsøger at samle alle aktiviteter i Farstrup. For der sker utroligt mange ting, både inden for idrætten, men også på mange andre fronter: Børnehuset, skolen, børnehaven, kirken, hallen, »Huset« og hele erhvervslivet.

Hoppeland er den første aktivitet
Allerede kommende lørdag og søndag har bestyrelsen i Farstrup BK sammen med en række frivillige hjælpere taget initiativ til at holde »Hoppeland« for børn i Farstrup Hallen.

 –Det sker som en start på vintersæsonen, hvor klubben jo tilbyder en række indendørs aktiviteter, og vi vil på den måde gerne samle så mange som muligt omkring klubben, siger Janne Johansen. Og til »Hoppeland« håber vi at kunne samle dels områdets børn, men også forældre, bedsteforældre og familier mv. til områdets mange børn. Børnene skal betale en mindre entré, mens voksne over 16 år ifølge med børnene kommer gratis ind – og så er der »gratis kaffe« til de voksne. Så på den måde, og på baggrund af en fantastisk opbakning til klubben, har vi nu stort mod på fremtiden for Farstrup Boldklub, slutter Janne Johansen og resten af bestyrelsen.