Weekendens familiedag med fremvisning og demonstration af en lang række natur-rettede aktiviteter på og omkring Halkær Mølle blev en stor succes for Aalborg Kommune Landdistriktsgruppe, der sammen med en lang række foreninger stod bag arrangementet.

Baggrunden for familiedagen er ifølge landdistriktskonsulent Peter Pindstrup, Aalborg Kommune, at man fra Aalborg Kommunes side gerne vil skabe så meget mere opmærksomhed omkring Halkær Mølle og de muligheder, der er, for at udnytte dels selve møllebygningerne til aktiviteter i relation til naturen og dels området omkring.

Naturstyrelsen, der ejer møllem, og Aalborg Kommune har i øvrigt planer om at renovere dele af aktivitets- og oplysnings- / undervisningslokalerne til brug for foreningsaktiviteter, ligesom der er planer om at indrette et par rum med faciliteter, der altid står åbne for besøgende, der f.eks. ankommer pr. cykel, kajak eller på vandring.

Læs også denne uges trykte udgave af Nibe Avis.


Frivillige fra Vikingebyen Sebbersund viste teknikker og serverede bl.a. brød bagt på vikinge-man'er.

Ture i området i hestevogn eller i kano på Halkær Å, var det store hit.