HALKÆR KRO: Det startede i 1992 med en række lokale ildsjæle og familier, som »ind imellem« var mødtes og havde puslet med tanker om at skabe et økologisk spisested, baseret på lokale råvarer, som der faktisk allerede dengang var nok af, forklarer den nuværende daglige leder Peter Søndergaard, som har været med hele vejen.

Ejerformen i sig selv er ikke vigtig, men den har skiftet et par gange undervejs gennem de 25 år – fra familieejet, til ejet gennem et anpartsselskab – og nu som selvejende institution.

– Ejerformen er jo grundlæggende uinteressant, men vi skal jo være praktiske omkring dels engagementet i kroen og så alt det, der handler om økonomi, siger Peter Søndergaard, der de seneste måneder har fungeret som deltids ansat daglig leder af kroen.

Det hele startede med det holdningsmæssige grundlag, som vi de første år – og særligt ved den første Halkær Festival to år efter starten udtrykte med: »Fest med Nordboerne, Kelterne og Økologerne – for kulturen, selvbestemmelsen og miljøet«.

Gennem de 25 år er der sket mangt og meget på den lokale kro i Halkær, som indtil omkring 1970, hvor også jernbanen blev nedlagt, fungerede som brugsforening. Siden blev der oprettet kro og gennem en årrække var der fast lørdagsbal på kroen.

Siden starten på den nuværende udgave af Halkær Kro, har først og fremmest musikken været det bærende og gennemgående varemærke, og hundredvis af orkestre og solister har lagt vejen forbi. Mest inden for folkemusik, men de fleste genrer har bragt såvel kendte som ukendte navne forbi og har sat Halkær på verdenskortet.

Madkulturen har også været om sig gribende, men det økologiske har altid været varemærket. Hertil kommer omfattende »fremtidsværksteder«, der måske nok har taget udgangspunkt i miljøet på og omkring kroen, men har hurtigt bredt sig til det store samarbejdsfelt, der eksisterer omkring Halkær Ådal, med landsbyen Vegger, lokale friskoler, fjorden og kulturen generelt.

Nu markerer kroen så den kommende weekend det første »rigtige« jubilæum, og det sker ligeledes i samarbejdets ånd, når »ringen sluttes« med indvielse af kunst i både Sebber og Halkær – og måske på sigt også andre steder, slutter Peter Søndergaard.

Den gamle krobygning er renoveret og udvikles fortsat.