Realdania støtter Halkærs nye initiativ, som skal skabe fællesskab og beskytte grundvand.

Halkær Landsbyfælled, som er et selvstændigt projekt under Halkær Vandvætk, har fra Realdanias fond »Underværker« modtaget tilsagn om støtte på 300.000 kr.

Peter Søndergaard, der repræsenterer Halkær Vandværk, fortæller, at ideen kom frem blandt vandværkets medlemmer for nogen tid siden, og »snakken« udviklede sig til, at man gerne vil gøre en indsats for fremover at bevare det gode kvalitet af drikkevand, som man har i Halkær. 

– Derfor udviklede vi ideen, og via kontakt gennem Aalborg Kommune, fik vi »grønt lys« for at etablere en landsbyfælled, hvor kommunen ejer jorden og vi lokale borgere og et par virksomheder har brugsretten.

– Tanken om en landsbyfælled, hvor der på fem af de otte hektar jord er tilplantet med skov og resten er til aktiviteter og lidt lokal dyrkning – ja, den tanke falder godt i tråd med de initiativer, der rundt om i Halkær Ådal og særligt på Halkær Kro arbejdes ud fra. 
De resterende tre hektar dyrkes ikke absolut økologisk, men »gødnings- og sprøjtefrit«, og på det grundlag kan vi mange år frem have de bedste betingelser for en god vandkvalitet, siger Peter Søndergaard.

I projektbeskrivelsen hedder der bl.a.:

Den gode idé
I Halkær har vi i 2017 fået en Landsbyfælled på 8 ha. Her vil vi gerne bygge et orangeri og samlingssted - et Fælledhjerte. 
Jorden til fælleden var intensivt drevet markjord, der er taget ud af drift for at beskytte vores drikkevand og for at skabe et spisekammer og et rekreativt område. Fælledhjertet skal være et væksthus både for fællesskab og samvær i landsbyen og for figner, tomater, agurker mv. Fælledhjertet skal også give ly for et ”grovprøvekøkken” til madlavning. Byggeriet skal have solceller på taget, regnvandsopsamling til vanding, og opføres i bæredygtige materialer. 

Projektets fysiske rammer
I Landsbyfælledens sydlige del er der afsat 2 ha, der skal fungere som landsbyens og Halkær Kros spisekammer. Der skal dyrkes grønsager, blomster og plantes gamle himmerlandske frugt og bærsorter mm. Og det er her, at samlingsstedet - orangeriet - Fælledjertet skal ligge. Halkær Fælledhjerte er inspireret af de pavilloner, der stadig ses i området. Tidligere, og nogle steder stadigvæk, lagde de hus og gulv til egnens fester.
Med projektet Halkær Fælledhjerte skal pavillonernes anvendelse udvikles og fornys ved at favne og udvikle fællesskabet i samspil med den nye skov og køkkenhaven. 

Det omfatter projektet
Et samlingssted på fælleden vil færdiggøre visionen, der blev udviklet af Halkærs borgere i efteråret 2013: at lave en Landsbyfælled, til at beskytte landsbyens drikkevand og samtidig skabe et aktivt levested, som landsbyens spisekammer, samlingssted og til andre rekreative aktiviteter.
Byggeri af fælledhjertet vil i materialevalg, udformning og forsyning blive tænkt ind i den bæredygtige ramme som hele projektet hviler på. Samlingsstedet kommer til at ligge i en overgang mellem det ”intensivt” dyrkede areal (køkkenhaven), det neutrale areal (med frugt og bær) og det klimapositive løvskovsareal. 

Organisering af projektet og involvering af frivillige
Beboerne i Halkær har udviklet ideen om en Landsbyfælled. Erhvervelsen af jord og anlæg af skov er sket i tæt samarbejde med Aalborg Kommune. Det er kommunen, der ejer jorden, men landsbyen der har brugsretten. Halkær Vandværk er den formelle organisering omkring fælleden. Der er et fælledudvalg, som står for planlægning af stier, plantning af frugttræer og anlæg af køkkenhave samt byggeri af Fælledhjertet. Der er lang og frugtbar tradition for frivilligt arbejde i Halkær, derfor er projektet også nået hertil. Fælledhjertet skal opføres af professionelle håndværkere, med hjælp af de frivillige kræfter. 

Relationen til lokalsamfundet
Halkær er en aktiv landsby med 33 husstande ved Halkær Ådal. Der er en god relation til kommunen, som har medført økonomisk opbakning til mange ideer fra området. Hver husstand har betalt 5.000 kr. til køb af fælleden. Resten af pengene til erhvervelse og skovrejsning er fra Aalborg Kommune.
Halkær Kro ligger som byens knudepunkt. Kroen er en selvejende inst. som er drevet af frivillige. Siden 1992 har kroen serveret økologisk mad. I stærk sammenhæng med Landsbyfælleden er man her ved at udvikle stedet til et økologisk Madkulturhus. Bag kroen fører 300 m sti op til fælleden.


Landsbyfælleden er placeret øst for Halkær, med direkte tilknytning til landsbyen med en stiforbindelse.