Der arbejdes i øjeblikket ihærdigt på at etablere et bryghus i Halkær, og næste onsdag afholdes der et møde på kroen, hvor man kan høre mere om etableringen af »Halkær Bryghus«, om muligheden for at være med i foretagendet, og man kan smage på de fire første bryg fra Halkær Bryglaug. Brygmester Antoni Madsen fra Thisted Bryghus kommer også forbi og vil fortælle lidt om finesserne ved den ædle kunst – at brygge godtøl.

Får adresse i baggården!
Halkær minibryghus skal etableres som et 200 liters anlæg i Halkær Kros baggård. Der skal bruges 200.000,- kroner for at komme i gang, og pengene kommer primært fra salg af støttebeviser. - Og vi er allerede langt, lyder det fra Oldermand i det allerede stiftede Halkær Bryglaug, Hardy Jensen. Der er indsamlet 109.000 allerede. Der er 2 typer støttebeviser: Privatandele til 1000,- kroner og Erhvervsandele til 5000,- kroner. Der knytter sig en række fordele til at købe et støttebevis. Det bliver der lejlighed til at høre mere om, men der smages på øllet, lover oldermanden forud på mødet næste onsdag.

Det er målet at indkøbe og etablere bryggeriet i løbet af vinteren og foråret 2019, og vi er langt over halvvejs, siger Hardy.

- Og der er allerede gang i håndværket, fortsætter han: der er allerede lavet fire bryg, som efter vores egen mening smager ganske fortrinligt, om end et par af bryggene vil have godt af endnu et par ugers lagring i kælderen under Halkær Kro.

Øllet bliver til med råd og vejledning fra Brygmester Antoni Madsen fra Thisted Bryghus, som ser spændende muligheder i at benytte det kommende anlæg, som et slags eksperimentarium. 

I denne uge er der hentet økologisk malt fra Gyrup Malteri i Thy, som også er leverandør til Thisted Bryghus, så man er ved at være klar til 5. bryg i Halkær.

På sigt er ambitionen dog også at dyrke egen humle og byg på Landsbyfælleden i Halkær.

Oldermand i det allerede stiftede Halkær Bryglaug, Hardy Jensen