Aalborg Kommune er netop gået i gang med at fjerne broen over Halkær Å i Halkær. Når den gamle bro er fjernet, opføres en helt ny og tidssvarende bro. Det betyder, at der - de næste ca. 10-12 uger -  indtil primo juli måned - er omvejskørsel, da broen er »klippet over«. Trafikken dirigeres over Sebbersund og/eller Vegger.

Den nye bro og broramperne bliver “løftet”, så den klimasikres i forhold til stigende vandføring/vandstand i Halkær Å. Tilsvarende bliver broen stærkere og får højere bæreevne, så store lastbiler og landbrugskøretøjer trygt kan passere.

Endelig etableres der et nyt og sikkert broautoværn til erstatning for de gamle jernrør. Og da broen er placeret i et pragtfuldt naturområde, bliver der også lavet passage under broen, hvor odderen kan passere og opholde sig.