Det blev en festdag i Halkær fredag, da den nye bro over Halkær Å blev officielt indviet, efter forbindelsen har været afbrudt siden midten af marts.

Et par hundrede borgere; lokale som ikke helt lokale, havde fredag eftermiddag fundet vej til krydsningen af Halkærvej med Halkær Å.

Anledningen var den officielle indvielse af den nye bro, som gennem foråret er etableret til afløsning fra den gamle bro, som havde udfyldt son rolle i knap 100 år.

Rådmand Hans Henrik Henriksen bød velkommen til arrangementet, og idet han roste resultatet, understregede han også broens vigtighed som lokalt knudepunkt i denne del af Aalborg Kommune, og han fremhævde den tekniske løsning:

Den nye bro og broramperne er »løftet«, så løsningen er  klimasikre i forhold til stigende vandføring/vandstand i Halkær Å. Tilsvarende er den nye bro stærkere og har højere bæreevne, så store lastbiler og landbrugskøretøjer trygt kan passere.

Endelig er der etableret et nyt og sikkert broautoværn til erstatning for de gamle jernrør. Og da broen er placeret i et pragtfuldt naturområde, er der også lavet passage under broen, hvor odderen kan passere og opholde sig.

Arkæolog Janne Porsborg Dam fortalte så om broen og om området i et historisk perspektiv, og rådmanden fik dernæst til lejligheden hjælp fra Benedicte Fisker, som assisterede med at klippe det røde bånd som tegn på den officielle ibrugtagning.

Som de første bilister kørte en række lokale veteranbiler over broen, der blev sunget fællessang og Aalborg Kommune trakterede med kaffe og kage fra Halkær Kro.

De første køretøjer over den nye bro