Det frivilligt drevne fyrtårnsprojekt Halkær Kro har fokus på jord til bord og fællesskaber under åben himmel for alle generationer.

Nordea-fonden har netop besluttet at støtte nye aktiviteter med 8 mio. kroner.

NORDJYLLAND: Halkær Kro benytter allerede udearealerne flittigt til kulturarrangementer og til undervisning. Med den ny støtte kommer der ekstra fart på aktiviteterne.

Halkær Kro er kulturhusversionen af historien om humlebien, der ikke bør kunne flyve, men gør det alligevel.

Med sin beliggenhed ved Limfjorden syd for Nibe men langt fra alfarvej og uden forbindelse til offentlig transport er det lykkedes den lille landsby Halkær med blot 33 husstande at skabe et spillested, økologisk spisehus og lokalt samlingssted, som årligt tiltrækker 10.000 besøgende.

Og ambitionen er at tiltrække endnu flere gæster. Med tilsagn om støtte på 8 mio. kr. fra Nordea-fonden vil Halkær Kro etablere udendørsfaciliteter, der bygger bro mellem ude og inde. 

Desuden vil kulturhuset udvikle og teste forskellige sansebaserede aktiviteter med tilknytning til maden og naturen, så endnu flere kan få oplevelser med fødevarerne. Aktiviteterne har fokus på fra jord til bord og fællesskaber under åben himmel for børn, unge, voksne og seniorer.

– Halkær Kro har tradition for at være et sted, hvor alle er velkomne, og hvor man kan komme, som man er, og være lige præcis den, man er. Det fællesskab får vi nu mulighed for at invitere mange flere nordjyder ind i, og det er vi meget taknemmelige for, siger Ellen Marie Drastrup, forperson for Halkær Kros bestyrelse.  

Faciliteter skal bygge bro
Udefaciliteterne kommer til at tælle bålplads, udekøkken og mobil foodtrailer, men det er også planen at etablere skolehaver og kompostsystem. Faciliteterne skal bygge bro mellem mad- og kulturhuset, landsbyfælleden og naturen omkring Halkær og understøtte aktiviteter i udeskole og for grupper.

Det kan f.eks. være tilberedelse af bålmad med grøntsager fra landsbyfælleden, kurser i rens af fisk ved udekøkkenet eller fællesspisninger under åben himmel. I det hele taget vil kulturhuset udvikle og teste undervisningsforløb til forskellige målgrupper som tæller grundskole, ungdoms-uddannelser og erhvervsskole.

– Halkær Kro står på mange måder for det, Nordea-fonden gerne støtter. Det gode liv i lokalsamfundet med måltider baseret på egne økologiske råvarer og med øje for både bæredygtighed, klima og godt håndværk. Samtidig har man med frivillig indsats formået at drive kulturhuset i 30 år og skabt et enestående fællesskab, som mange har lyst til at deltage i. Det er ganske enkelt imponerende, og det vil vi meget gerne være med til at støtte udviklingen af, siger Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller.

De nye faciliteter skal videreudvikle Halkær Kro som et levende lokalt mødested for alle generati-oner og et regionalt fyrtårn for udvikling af madkultur og stærke fællesskaber. 

Det nye madkulturhus indeholder åbne forsamlingshuslokaler for landsbyen og lokalområdet, fæl-leskøkken, produktions- og udviklingskøkken, gårdbutik og musik- og aktivitetssal til koncerter og fysisk bevægelse.

Faciliteterne skal stå færdige i 2024. Det er ambitionen, at de med tiden skal blive økonomisk selvbærende.

Halkær Kro benytter allerede udearealerne flittigt til kulturarrangementer og til undervisning. Med den ny støtte kommer der ekstra fart på aktiviteterne.

Om Halkær Kro:
 Ligger ved Limfjorden, sydvest for Nibe, i udkanten af Aalborg Kommune og har været et frivilligt drevet, økologisk forsamlingshus, siden otte lokale familier gik sammen og etablerede stedet i 1992 i byens nedlagte brugsforening. 

 Stedet har siden fungeret som spillested, kulturhus, økologisk spisehus og lokalt samlingssted drevet af frivillige kræfter, og i dag er der ca. 100 frivillige, som bidrager til drift, vedligehold og events. 

 Med en stærk ideologisk forankring omkring økologi og bæredygtighed er Halkær Kro blevet et lokalt mødested og fællesskab, hvorfra nye ideer opstår.

• Bæredygtighed, økologi og klima- og miljøbevidsthed har altid været en hjørnesten i Halkær Kro. F.eks. var stedet det første til at få det økologiske spisemærke i guld som spisested.

Projektets økonomi
• Projektets samlede budget er 8.518.000 kr., heraf støtter Nordea-fonden med 7.978.000 kr.

• Aalborg Kommune, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har finansieret ombygningen af Halkær Kro med 20 mio. kr.