De sidste uges store regnmængder og stærke blæst har atter rejst spørgsmålene om afledning af vand fra de indre dele af Himmerland; nærmere bestemt gennem åsystemerne Halkær Å og Sønderup Å.

Ved nærmere undersøgelser viser det sig, at vandet på vejen stammer fra Halkær Sø, og vandstanden har egentlig ikke noget med hverken højvande i Halkær Bredning eller sidste uges stærke blæst at gøre, men derimod den megen regn, som skal afledes fra et stort opland.

Jørn Dahl Nielsen og Lars Olsen viser her, hvordan vandpresset mod diget fra Halkær Sø og ud i åen er meget stort. Den store vandmængde i søen, som også bevirker oversvømmelser ved landevejen kommer, idet vand fra åen oversvømmer de ikke-færdiggjorte og ikke-vedligeholdte diger nord for Vegger.

Læs mere i Nibe Avis' trykte udgave – KLIK HER