Venstre foreslår oprettet et sundhedshus i Nibe og Storvorde

Torsdag i denne uge spidser det til med forhandlinger om mulige ændringsforslag til det forslag til budget for Aalborg Kommune i 2018, som Magistraten fremlagde for et par uger siden.

– Et signal om et udvidet tilbud på sundhedsområdet fører nu til, at Venstre konkret vil foreslå etablering af et egentligt sundhedshus i Nibe og i Storvorde – lidt i lighed med det sundhedscenter, Nibe tidligere havde i det nedlagte sygehus, og med dels Aalborg Kommunes tilbud om genoptræning m.v. og dels private klinikker inden for sundhedssektoren. 

Byrådsmedlem Hans Thorup (V) forklarer baggrunden for ændringsforslaget med, at der dels er lokale ønsker, som bl.a. er kommet frem i debatten ved borgmester-duellen for nylig i Nibe Erhvervs-park, dels erfaringer fra et sundhedshus, opbygget i det tidligere rådhus i Gandrup (tidl. Hals Kommune, red.) og dels en mulighed for at finde statslig medfinansiering fra en pulje, som regeringen har reserveret til formålet.

Det hidtidige træningscenter i den tidligere retsbygning i Grønnegade tænkes at indgå i den foreslåede løsning.

– Den kommunale del af et kommende sundhedshus skal ifølge forslaget i høj grad være tilbud om forebyggelse inden for alle dele af sundhedssektoren, men også kommunale tilbud om behandling kan blive en del af tilbuddet.

– Endelig håber vi, der som en del af en kommende løsning kan opnås en vis synergi-effekt mellem de forskellige grene af sundhedssektoren, som kan få plads i et sundhedshus, slutter Hans Thorup.