Siden Magistraten i Aalborg Kommune i august offentliggjorde sit forslag til budget for 2019 og de kommende år, har man særligt i bestyrelsen for Nibe Museum fulgt debatten – og arbejdet for at fjerne den beskæring af det kommunale tilskud, som sammen med et muligt salg af Tinghuset på Torvet stod opført i forslaget.

I forbindelse med fremkomsten af forslaget gik de samlede bestyrelser for Nibe Museum, Lokalhistorisk Forening og Kulturelt Samråd i Nibe i offensiven, og i Nibe Avis erklærede de dels deres frustration som den mangel for empati for lokalhistorien i Nibe og omegn, som Aalborg Byråd åbenbart erklærede med et sådant forslag.

De lokale medlemmer af Aalborg Byråd – herunder to medlemmer af Magistraten – gav hurtigt deres støtte til, at de ville arbejde for ændring af dette punkt i budgettet, som af økonomisk værdi er 200.000 kr. Et beløb, som har stor værdi for det lokalhistoriske arbejde, men som jo er »en dråbe« i det kommunale budget på et to-cifret milliardbeløb, som det ved sommerens debat blev udtrykt.

Torsdag i den forløbne uge var der så forhandlinger om det kommunale budget, og her blev den varslede budget besparelse ændret til, at Aalborg Kommune fortsat yder et årligt tilskud til Nibe Museum på 200.000 kr. Angiveligt er forslaget fremført fra såvel »Blå« som »Rød« side af byrådet – og som rådmand Tina French Nielsen senest udtrykte det i sidste uges udgave af Nibe Avis: »Tinghuset og Nibe Museum er jo Nibes DNA, og det skal da bevares!«

Nibe Avis vil i den kommende uges udgave sætte lidt mere perspektiv på beslutningen om den fortsatte støtte til Nibe Museum.

Farstrup Hallens »Sundhed og trivsel i Farstrup« på budgettet
Med igangsætning af projekt »Sundhed og trivsel« tilbage i 2016 fik en arbejdsgruppe under Farstrup Hallen sat gang i tanker om mulighederne for at dække behovet for bedre faciliteter til motion og almindelig borger-trivsel i et stort lokalområde i og omkring Farstrup.

Siden har udvalget, Farstrup Hallens bestyrelse og lokale ildsjæle omkring projektet arbejdet videre med ideerne, og det kom der for ca. et år siden et mere konkret projekt ud af.

– Vi har i den anledning søgt Aalborg Kommune om medvirken til finansiering af projektet, som bl.a. indebærer en tilbygning til Farstrup Hallen, men også en proces, hvor vi vil udvikle de tilbud, som via nye trænings faciliteter kan betyde mange nye muligheder for borgere i den vestlige del af Aalborg Kommune, siger Martin Sabroe fra arbejdsgruppen til Nibe Avis. Projektet er foreløbigt budgetteret til at koste 4 mio. kr.

Torsdagens budgetforhandlinger i Aalborg Byråd resulterede i, at der blev afsat 1,5 mio. kr. til projektet i 2020.

Også dette emne vil Nibe Avis sætte yderligere fokus på i den kommende uges trykte udgave af Nibe Avis.

Medlemmer af arbejdsgruppen for projekt »Sundhed og trivsel i Farstrup« er her samlet ved præsentation af projektet. Fra venstre Anja Møller, Martin Sabroe og Lars Segerstrøm.