Tirsdag aften kåres årets vinder af landdistriktsprisen. Der er 13 grupper og foreninger nomineret til prisen.

Der er masser af frivillige i Aalborg Kommune, og det gælder især ude i landdistriktet, hvor 70.000 af kommunens over 210.000 borgere bor. I år har der været stor interesse for at indstille frivillige grupper og foreninger, der har gjort et særligt stykke arbejde for deres lokalområder, til landdistiktsprisen. Hos landdistriktsgruppen i Sundheds- og Kulturforvaltningen har man modtaget nomineringer på 13 kandidater:

- Det giver jo et billede af, hvor stor den frivillige aktivitet er i vores landdistrikt. Jeg er glad for at folk tager sig tid til at nominere, for det er vigtigt, at vi får lejlighed til at anerkende det flotte arbejde der bliver lagt for dagen ude lokalt. , siger Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen:

- Det er jo også i år vi skal have udviklet en ny landdistriktspolitik, og på mødet håber jeg der møder så mange borgere fra landdistriktet op som muligt. Vi har oplæg fra en fremtidsforsker, oplæg om inspirerende landdistriktsprojekter og ikke mindst en debat styret af journalist Tine Gøtzsche, hvor også borgerne kan få luftet deres tanker om fremtidens landdistrikt. Jeg er sikker på, at det bliver en interessant aften,  siger Mads Duedahl.

Kick-off-mødet bliver fulgt op af lokale work- shops

Efter kick-off-mødet 7. februar er landdistriktsgruppen i Aalborg Kommune i gang med at arrangere fire workshops, som skal samle op på de lokales tanker og ønsker:

- Vi laver to workshops nord for fjorden og to syd for, så vi er ude bredt geografisk. De helt præcise tidspunkter melder vi ud senere, siger Lisbeth Machholm, landdistriktskonsulent i Aalborg Kommune.

Nominerede til Aalborg Kommunes Landdistriktspris 2018:

• Aalborg Trailbuilders – for deres arbejde med at udvikle mountainbikespor.

• Ulsted Møllelaug – arbejde med at genrejse Ulsted Mølle

• Egense Borgerforening – arbejde med at realisere byens flotte madpakkehus

• Øster Hassing forsamlingshusgruppe – for deres arbejde med at etablere et nyt forsamlingshus

• Snebærvej – Lejerboafdeling i Mou – for deres arbejde med at skabe et godt fælleskab.

• Tirsdagsholdet v/ Gandrup Sportsklub.

• Sønderholm Kunstudvalg.

• Initiativgruppen bag »Fantastiske Hou dage».

• Bestyrelsen for Kultur og Borgerhus i Hammer Bakker .

• Gandrup Samråd – for etablering af parkourbane.

• Huul Møllelaug – for deres 10-årige arbejde med at restaurere den gamle vandmølle.

• Storvorde-Sejlflod Borgerforening.

• Projektgruppen for Restrup Fælled.