På baggrund af udmeldingen fra regeringen og sundhedsmyndighederne, vil alle gudstjenester, kirkelige arrangementer, konfirmand- og minikonfirmandundervisning, kor, koncerter mv. i kirker som i sognegårde, være aflyst foreløbig.

Det samme gælder Solsidecenteret, hvor alle gudstjenester og øvrige kirkelige arrangementer aflyses.

Folkekirken vil stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser i perioden, men i en særlig form.

Det er også fortsat muligt telefonisk at kontakte kirkekontorene og sognepræsterne.

Læs mere herom

Konfirmationer er pr. 18. marts besluttet udsat til efter pinse.

Via facebook siden Nibe og Vokslev Kirker kan man dagligt følge en kort andagt fra Nibe Kirke.

I Nibe Avis' trykte udgave kan man hver uge finde en tekst, hvor lokale præster på skift har ordet.