Aalborg Kommune passer og plejer fortsat ældre på plejehjem og i egen bolig. Det gælder også mennesker med handicap på botilbud. Skoler og DUS holder lukket de næste 14 dage, men der sikres nødpasning. Alt dette sker for at mindske spredningen af coronavirus. 

– Aalborg Kommune tager corona situationen dybt alvorligt, og alle, som ikke har en funktion, som er kritisk og absolut nødvendig i forhold til pleje-, behandlings- og pasningsopgaver, er blevet sendt hjem Der er mange udsatte og svage borgere, som vi fortsat skal tage os af. Ud af de godt 7.000 medarbejdere, der er i Ældre- og Handicapforvaltningen, vil godt 6.000 stadig skulle være på arbejde og klare pleje og behandlingsopgaver, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Han er meget taknemmelig for den store velvilje til at løse i flok i den nuværende situation. 

“Jeg vil gerne rose kommunens borgere, institutioner, samarbejdspartnere og det private erhvervsliv for at tage situationen dybt alvorligt og stå sammen, så vi kommer ud på den anden side som et stærkt hold. Vi gør vores allerbedste og bliver stærkere i en krisetid ved at stå sammen og passe særligt på de svageste og mest udsatte borgere.”

Jan Nielsen, direktør i Ældre- og Handicap forvaltningen: På ældreområdet vil hjemmeplejen, Madservice, sygeplejen og plejehjemmene fortsætte driften, mens praktisk hjælp som rengøring fortsætter i nødvendigt omfang.

Vi passer på hinanden
Selv om store dele af Danmark lukker ned, skal Aalborg Kommune stadig passe godt på vores ældre og mennesker med handicap.

– Vores ældre har fortsat behov for besøg fra hjemmeplejen, sygeplejen og levering af mad. Det sørger vores dygtige sundhedspersonale for - også efter på mandag. Helt konkret betyder det, at på ældreområdet vil hjemmeplejen, Madservice, sygeplejen og plejehjemmene fortsætter driften, mens praktisk hjælp som rengøring fortsætter i nødvendigt omfang. Aalborg Kommunes visitation er også fortsat i drift, og borgere med et uopsætteligt behov for genoptræning vil stadig kunne modtage den nødvendige træning, siger direktør Jan Nielsen fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

På handicapområdet fortsætter driften af botilbud, mens alle andre tilbud enten er lukket eller i nøddrift. De borgere, som er tilknyttet tilbud på handicapområdet, får direkte besked om status på det enkelte tilbud.

Besøgsrestriktioner på plejehjem og botilbud
På Aalborg Kommunes plejehjem vil det kun være muligt at besøge beboere, der er alvorligt syge og døende. På botilbud vil kun pårørende til beboere få adgang og de bliver mødt af en låst dør og et opslag om, at de enten skal ringe på klokken eller ringe på et bestemt telefonnummer for at få adgang.

Tilbud til de mest udsatte borgere fortsætter
Tilbud til Aalborg Kommunes mest udsatte borgere på social-, sundheds- og ældreområdet vil fortsat fungere uændret i denne periode. Der vil blive oprettet pasningstilbud til de børn, hvis forældre varetager kritiske jobfunktioner og fortsat skal møde på arbejde og passe og pleje vores mest udsatte borgere og ældre, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre pasningsmuligheder.