Valget til Aalborg Byråd og til Regionsrådet for Nordjylland blev åbnet i dag kl. 8.00 præcist, hvor valgformændende på de enkelte steder erklærede valget for åbnet.

Forud gik en lille lovpligtig proces, hvor uvildige vælgere blev bedt om at undersøge samtlige valg-urner. Disse skal nemlig konstateres tomme ved valgets begyndelse.

Og fra starten var der god søgning til valgstederne; uagtet at der de seneste par uger er afgivet betydeligt flere brevstemmer end tidligere, og dette kan få en marginal indflydelse på valgdeltagelsen på selve valgdagen. Til gengæld kan de mange brevstemmer måske påvirke stemmeprocenten i opadgående retning.

Byrådsmedlem Mads Sølver Pedersen, der er formand for valgstedet i Frejlev, åbnede afstemningen tirsdag morgen ved at ringe med klokken og samtidig byde vælgerne indenfor i valglokalet.

Valghandlingen fortsætter til tirsdag aften kl. 20.00, hvorefter stemmeoptællingen starter – først til byrådsvalget, hvor listestemmerne tælles. Derefter tælles de personlige stemmer og endelig tælles stemmerne til regionsrådsvalget.

Nibe Avis følger valgets udvikling her på nibeavis.dk – så vend endelig tilbage hertil senere på dagen og aftenen.

Tina French Nielsen er formand for valgstedet i Farstrup. Her vejleder hun Ellen Hartmann Nielsen til at lægge sin stemmeseddel til regionsrådsvalget i stemmeurnen, mens den næste vælger venter på at komme til.