Ved en historisk velbesøgt generalforsamling i Sønderholm Menighedshus skiftede den 68 år gamle forening Sønderholm-Frejlev Seniorer formand.

Ganske vist skete formandsskiftet ikke på selve generalforsamlingen, men på et efterfølgende konstituerende møde byttede den hidtidige formand Jørn Ravnkilde plads med Bodil Elkjær, som nu er foreningens formand..

Efter et år med ny navn og tilrettede vedtægter, var det en stor fornøjelse at kunne opleve at se 93 medlemmer deltage i spisningen, inden generalforsamling, og 95 medlemmer til generalforsamlingen kl. 13.30. Det må være første gang siden foreningen der blev stiftet den 06. april 1949 at så mange medlemmer har deltaget, lyder det fra en meget tilfreds Knud E. Simonsen, sekretær i foreningen.
Der var en god stemning med sang og højt humør under hele forløbet. Spisningen med Ella Roskær som styrende organ gik perfekt, generalforsamlingen blev styret som sædvanlig af tidl. sognepræst Ole Volfing, og der var ingen slinger i valsen, tidsplanen samt ro og orden blev overholdt.

Bestyrelsen blev genvalg, på nær Birte Nøhr, som er rejst fra byen, og i stedet blev valgt Bodil Thomsen St. Restrup.
Dagen indslag var en konkurrence tilpasset til dagen, og ledet af sognepræst Jørn Skøtt Andersen.

Kaffen og lagkagen var til alles tilfredsstillelse, og det efterfølgende pakkespil/briklotteri med over 100 gevinster blev afholdt på et muntert niveau, Jørn Skøtt Andersen lagde igen i år stemme til de mange numre, der skulle opråbes.
Og en god dag sluttede med tak til alle, og en god sang som Margit Mühlbach også akkompagnerede, lige som til de øvrige sange, slutter Knud E. Simonsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand Bodil Elkjær.
Næstformand: Jørn Ravnkilde.
Kasserer: Karna Simonsen
Sekretær: Knud E. Simonsen
Medlem: Anders Kjær
Suppleant 1. Ruth Nielsen
Suppleant 2. Bodil Thomsen

Mødet i Sønderholm Sognegård var særdeles velbesøgt.