Sønderholm Kirke og Sønderholm Borgerforening inviterede søndag eftermiddag til familie- og fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og socialt samvær.

Det blev et tilløbsstykke, hvor omtrent 200 voksne og børn, de fleste udklædt, mødte op i Sønderholm Kirke. Så kirken var tæt pakket med hekse, robotter, riddere, smølfer og andre festlige og uhyggelige udklædninger. I kirken kunne de fremmødte høre sognepræst Sussie Fogeds prædiken, i børnehøjde, som indrammede den glade stemning, der var i kirken. Efter endt fastelavnsgudstjeneste var der efterfølgende tøndeslagning. Her blev der slået ”katten af tønden” til den store guldmedalje. Sideløbende med tøndeslagningen var der socialt samvær i menighedshuset, hvor også kattekonger og kattedronninger blev kåret.