Millionbeløb til projekt i Lergraven.

Sønderholm by er via et storstilet arbejde af Sønderholm Samråd blevet begunstiget med en stor julegave i form af 1.068.575 kr. af Aalborg Kommunes Sundheds og Kulturudvalg pulje; »Byforskønnelse og udvikling af byerne i landdistrikter« til et projekt: »Socialt frirum i Sønderholm By«. 

Puljen indeholder 4,0 mio. kr. og blev i år uddelt til syv projekter i Aalborg Kommune. Projektet i Sønderholm modtog den største del af puljen.

Sønderholm Samråd med formand Bo Levisen og Sønderholm Borgerforenings Anders Green i spidsen har gennem 2016 været forgangsmændene, og tovholderne på projektet, som forventes at i 2017 ender med, at Sønderholm bys samlingspunkt i Lergraven gennemgår en forvandling til gavn for områdets beboere i alle aldre. Her vil der blive etableret: Ny legeplads, legetårn, stor sandkasse, multibane, svævebane, »jorden-er-giftig-bane« flere forskellige gynger, klatrevæg, asfaltbelagt sti til brug for rulleskøjteløb mv. og et madpakkehus. Det samlede projekts økonomiske ramme lyder på 1.563.349 kr.

Projektet mangler forsat midler, men med Aalborg Kommunes store økonomiske håndsrækning til projektet går det ind i næste fase, hvor der skal ansøges fonde mv. Det er dog sikkert, at projektet realiseres 2017 lyder det fra Sønderholm Samråds formand Bo Levisen.