40 års jubilæet fejres lørdag med aktiv lokalhistorie i form af filmforevisning, kig i ikke tidligere tilgængelige scrapbøger og orientering om metaldetektor.

De mange aktive omkring lokalhistorien i Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne ser frem til at byde rigtig mange velkommen til 40 års jubilæet i Lokalhistorisk Forening. Den tidligere annoncerede jubilæumstaler, rådmand Mads Duedahl er desværre blevet forhindret, men han afløses på bedste vis af kommunens 2. viceborgmester, Mads Sølver Pedersen, Frejlev, der vi åbne festlighederne med manér, fortæller foreningens formand Peter Stoffersen. Bestyrelsen har i øvrigt lagt et stort arbejde i at forberede et jubilæumsprogram, hvor der vil blive vist den meget populære film, optaget af Sønderholm-præsten Svend Aage Reerslev i begyndelsen af 1960’erne.

Det er første gang, filmen vises i lokalhistorisk regi med Anton Staun Bendtsens indtaling. I lokalerne tæt ved Sønderholm Skole vil der blive vist scrapbøger fra bl.a. Flemming Møller Nielsens tid i St. Restrup Idrætsforening, der vil komme fokus på metaldetektorens hemmeligheder ved Claus Thrane, der vil blive vist masser af gamle og nyere billeder på storskærm, der vil være oplæg til at skrive sine erindringer og store luftfotos fra slutningen af 1960’erne vil blive vist for at blive studeret nærmere – og i det hele taget har vi lagt an til en interessant lokalhistorisk dag, fortæller Peter Stoffersen til Nibe Avis.

Særnummer af Bjergposten
I anledning af det runde jubilæum har foreningens medlemmer gennemgået store dele af foreningens egen historie, og det er der kommet et særligt jubilæums- nummer af foreningens blad gennem alle årene »Bjergosten« ud af. Jubilæumsnummeret fortæller om foreningens stiftelse, der skete på initiativ af bl.a. sognepræst Lars Peter Larsen, Arne Fristrup og Bernhard Jakobsen. Ved det stiftende møde 22. marts 1977 i Sønderholm Præstegård var 23 interesserede mødt op. Eftersøgning efter lokaler Allerede i 1977 henvendte bestyrelsen sig til Aalborg Kommunes skoleforvaltning med ønske om at få lokaler stillet til rådighed, så der kunne findes et opbevaringssted for de mange arkivalier, der blev indleveret eller indsamlet. En periode var effekterne opbevaret hjemme hos bestyrelsesmedlemmerne, men dette var ikke holdbart, og efter en udstilling i 1980 på Sønderholm Skole stillede Svend Stoffersen et midlertidigt rum til rådighed, så effekterne kan opbevares samlet. Ved hjælp fra den lokalvalgte rådmand Kjeld Andersen fik man senere rådighed over lokaler i St. Restrup Friskole, som kunne indvies i 1983. I 1995 var disse lokaler for trange, og det lykkedes så foreningen at opnå råderet over de nuværende lokaler, beliggende i en tidligere lærerbolig ved Sønderholm Skole, som nu er indrettet med flere rum. Gennem årene har foreningen afholdt stribevis af arrangementer, og der er udgivet omkring 1.000 sider lokalhistorie i Bjergposten. Lokalhistorisk Foreningen har gennem alle årene udsendt »Bjergposten«. Nu med farver på.