Formand Peter Stoffersen bød velkommen til foreningens 40 års jubilæumsdag og takkede de mange fremmødte for den store interesse, der er blevet vist overfor foreningens 40 års jubilæum. I dagens anledning takkede han også Claus Thrane for sin særudstilling med nye og gamle metaldetektorfund, og han bød særskilt velkommen til Mads Sølver Pedersen og Flemming Nielsen. 

Mads Sølver Pedersen fik ordet og skulle overbringe en hilsen fra rådmand Mads Duedahl. Denne har for tiden travlt med politik, og desuden skal han inden så længe være far, i hvilken anledning han allerede har forberedt sig godt.

Mads Sølver fremhævede det vigtige, at hver by/område har sit eget DNA, og må passe på at bevare det. Og han glædede sig over det gode initiativ, som opstod i 1977, om at samle de tre sogne omkring en spændende lokalhistorisk forening.

Flemming Nielsen, der er fungerende stadsarkivar, fik dernæst ordet. Han takkede for det altid gode samarbejde, der har været mellem Stadsarkivet og foreningen. Han roste også Arkivet for altid at være på forkant med at registrere arkivalier, og bemærkede at jubilaren har registreret mere end Stadsarkivet i Aalborg i procent og understregede også vigtigheden af at have alle hjørner med i arbejdet med lokalhistorie, og han ved at Frejlev, Nørholm og Sønderholm sognes lokalhistoriske forening altid har haft et meget stort fokus på dette område. 

Der havde i løbet af dagen været næsten 100 gæster på besøg.

 

Mange gæster var mødt frem på jubilæumsdagen – her er det fremmødet i samlingssalen påp Sønderholm Skole, hvor foreningens formand Peter Stoffersen byder velkommen.