Sønderholms nyeste kunstprojekt er indviet.

Der herskede netop den eventyrstemning, som kunstudvalget under Sønderholm Samråd forrige lørdag havde håbet på og set frem til, da byens kunstværk Fuglesøjlen officielt blev indviet, og formanden Jørn Ravnkilde bød velkommen. Selve festligholdelsen blev indledt af et pigekor fra Sønderholm skole, hvor de bl.a. sang den aktuelle vise, Lyse nætter af Alberte Windin

Fuglesøjlen har stået på plænen ved Sognegåden i Sønderholm i en tid, men mange fugle har allerede haft sæde på dets øverste spids. Dette bemærkede rådmanden for kultur og sundhed Mads Duedahl da også, og han holdt en fin tale, hvor han også beundrede byens forholdsvis nye samråd og kunstudvalg for deres initiativ, samt den hurtige indsamling af midler til kunstværket fra de mange lokale interesserede. Han takkede også kunstneren Erik Heide, som selv var til stede, og fortalte lidt om kunstneren og hans betydningsfulde virke i store dele af landet. 

– Sønderholm kan nu være stolt over at være en af de heldige byer med Erik Heides kunst, sagde Mads Duedahl og erklærede kunstværket for indviet.

Nu var ordet frit, og en gæst fra Nibe takkede for og glædede sig ved, at hendes barndomsby Sønderholm stadigvæk er i en rivende udvikling. En anden gæst dukkede også op. Denne var iført sort hat og jakke, og fremsagde et nyskrevet eventyr om, hvordan en lille fjer kan blive til en hel Fuglesøjle.

Der var lagt op til mad og drikke til alle, og de omkring 70 gæster kunne i Sognesalen se de mange udklippede billeder og film fra arbejdet omkring byens nye kunstværk. Efterfølgende rettede Jørn Ravnkilde en stor tak til sponsorer og gæster, og han forsikrede, at byen endnu ikke er færdig med at få tilført ny og spændende eventyrlig kunst i den kommende tid.

 

Fuglesøjlen i Sønderholm er placeret i nær tilknytning til Sønderholm Sognegård og kirken.