Mandag eftermiddag markerede Sønderholm Børnehave den officielle indvielse af deres gennemrenoverede børnehave.

Sønderholm Børnehaves leder, Kim Kjeldsen bød de mange interesserede og samarbejdspartnere velkommen. Rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltmingen Mai-Britt Iversen (S) holdt efterfølgende en tale om de nye muligheder, det gode børne- og arbejdsliv, de nye lokaler tilgodeser børn, medarbejdere samt forældre. Rådmanden roste endvidere Sønderholm Børnehaves medarbejdere for at yde en ekstraordinær indsat under ombygningen. 

Efter de obligatoriske taler var Sønderholm Børnehave vært ved kaffe og kage samt rundvisninger i de nyrenoverede lokaler.