Sønderholm Kirke og Sønderholm Borgerforening inviterede søndag eftermiddag til familie- og fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og socialt samvær.

Det blev et tilløbsstykke, hvor omtrent 175 voksne og børn, de fleste udklædt, mødte op i Sønderholm Kirke. Så kirken var tæt pakket med hekse, batman-udklædninger, riddere, star wars-personer og andre festlige og uhyggelige udklædninger. I kirken kunne de fremmødte høre sognepræst Sussie Fogeds prædiken, som i børnehøjde, lavede en fornøjelig bibelfortolkning med de voksne som skuespillere. Sussie Foged formåede på denne måde at skabe en glad stemning i hele kirkerummet.

Efter endt fastelavnsgudstjeneste var der efterfølgende tøndeslagning. Her blev der slået ”katten af tønden” til den store guldmedalje. Sideløbende med tøndeslagningen var der socialt samvær i menighedshuset, hvor også kattekonger og kattedronninger samt de bedste udklædninger blev kåret. 

Der blev slået katten af tønden, da Sønderholm Kirke og Sønderholm Borgerforening indbød til både gudstjeneste og fastelavn. I billedet er det August Lange Rise, som var klædt ud som Darth Vader en karakter fra Star Wars filmene, der slår katten af tønden.