En interesseret medlemsskare deltog i sidste uge i den årlige generalforsamling for Lokalhistorisk Forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne. I Nørholm forsamlingshus bød formanden Peter Stoffersen velkommen til de 65 deltagere, og John Ejdrup blev valgt som ordstyrer.

I formandens beretning blev der set tilbage på årets 40 års Jubilæumsfest den 25. marts, og Peter Stoffersen takkede for den store interesse for dagen. Her var der forberedt en festdag, og den blev til fulde indfriet med taler af både byrådsmedlem Mads Sølver Pedersen og fungerende stadsarkivar Flemming Nielsen. Med gæsteudstiller Claus Thrane med fokus på metaldetektorfund, og med scrapbøger fra Flemming Møller Nielsen, hvor sportsklubben Restrup Idrætsforening – Rif var at finde i de mange udklip. Desuden blev pastor Reerslevs film med indtaling af Anton Staun Bendtsen fremvist et par gange, og de omkring 100 gæster fik i løbet af dagen en spændende lokalhistorisk oplevelse.
Ved sommerens udflugt besøgte 50 medlemmer Lundbæk Herregård ved Nibe, hvor tidligere forstander Niels Quist-Jensen fortalte historien om, hvordan gården Lundbæk blev til en landbrugsskole.

Peter Stoffersen bemærkede endvidere den store aktivitet hver tirsdag formiddag i Arkivet på Sønderholm skole. Her bliver der sorteret, scannet og registreret, og indtil nu er der udførlig registreret i alt 4000 enkeltbilleder samt 250 billedserier. – Nu er pladsen bare ved at være for lille til alt det indsamlede materiale, og vi har kik på et værelse ved siden af Arkivets disponible rum, sagde formanden. Derfor ser bestyrelsen da også frem til, i det kommende år, at udvide råderummet, sagde formanden.

Til slut takkede Peter Stoffersen bestyrelsen for det gode og konstruktive samarbejde i årets løb, og med sloganet: Vi bevarer fortiden for fremtiden, rettede han også en stor tak til alle, for de mange billeder, artikler og arkivalier, som foreningen løbende modtager.
Regnskabet blev derefter hurtigt gennemgået og fundet godkendt, ligesom de opstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Generalforsamlingen sluttede, og John Ejdrup gav ordet til Lene Bjerre fra Klitgård, der fortalte om virksomheden Lene Bjerre Design.
Lene Bjerre, der i dag er pensioneret, er kendt for at starte det landskendte firma Lene Bjerre Design, og hun takkede for invitationen og fortalte, at besøget her havde foranlediget til en større oprydningsopgave, hvilket hun havde været glad for.