Seneste weekend kunne Sønderholm fejre og indvie byens seneste kunstværk; ”Den åbne dør”, der er blevet til i et tæt samarbejde mellem byens Kunstudvalg, kunstneren Erik Peitersen og ikke mindst en lang række frivillige og sponsorer. 

Op mod 70 personer var mødt op til fejringen af Sønderholms bys seneste kunstværk; ”Den åbne dør”. De kunne høre Jørgen Ravnkilde fortælle om det tætte samarbejde ham og kunstneren Erik Peitersen har haft gennem de sidste fire år, hvor det var tydeligt at mærke, at der var, og er, en stor fælles passion for byens kunst. Jørgen Ravnkilde kunne også fortælle om den store velvillighed, der har været såvel lokalt som hos sponsorerne. På den måde er der blevet indsamlet over 400.000 kr. til kunst til Sønderholm. Siden overtog kunstneren Erik Peitersen mikrofonen, og kunne fortælle tilhørerne, om kunstværkets tilblivelse og ikke mindst, hvad historien bag udformningen og udsmykningen var. ”Den åbne dør” har en direkte forbindelse til kirkedøren i Sønderholm, som er Danmarks ældste kirkedør. Her er der i kunstværket fremhævet dele af den oprindelige kirkedør, hvor bl.a. et indgraveret hus med firesøjler, en drage og treenigheden er vidnesbyrd fra en tid, hvor asatroen og kristendommen har sine kampe. Der er ligeledes aner tilbage til det historiske Sønderholm, hvor slægteres våbenskjolde er nittet fast til døren, der står åben som et klart symbol på nutidens Sønderholm, der venligt og åbent tager i mod venner, gæster og nye tilflyttere. 

Byrådsmedlem Evald Lange Rise (S) greb også mirkofonen og roste udvalget for dets engagement, og de positive spor som de er med til at sætte, i en by som er i positiv udvikling på mange fronter. Siden tog elever fra Sønderholm Skole over med egen komponeret sang til stor glæde for alle de fremmødte. Det var virkeligt flot. 

Kunstværet; ”Den åbne dør” blev indviet ved at alle de fremmødte tog hinanden i hænderne, og i en lang kæde gik gennem døren, og på den måde markerede den officielle indvielse af hele byens flotte kunstværk.         

Som afslutning på dagen var der gratis pølser, øl, sodavand, kaffe og kage skænket af byens foreningsliv og lokale købmand.