148 engagerede medlemmer var forleden mødt frem til årets generalforsamling i Sønderholm-Frejlev Seniorer.

Jubilæumsåret 2019 har givet ekstra aktivitet i foreningen, og det har medført et stigende antal medlemmer, så foreningen nu har ikke mindre end 237 medlemmer.

Der var udarbejdet en tidsplan over hvordan dagen skulle gå, og den blev fulgt til punkt og prikke, - der var ingen slinger i valsen:
Der blev indtaget luksus platter fra Slagteren Hasseris, og indbetaling af kontingent og uddeling af medlemskort blev gennemført, hvorefter der blev sunget en fin velkomstsang.

Kl. 13.30 bød formand Bodil Elkjær velkommen til selve generalforsamlingen, 148 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem, og det blev af dirigenten hurtigt konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Derefter fulgte formanden den vedtægtsbestemte dagsorden.

Forening med højt aktivitetsniveau
Bodil Elkjær fremlagde bestyrelsens beretning, - og denne blev godkendt med applaus. Beretningen vidnede om et højt aktivitetsniveau og en pæn medlemsfremgang. Ogsa markeringen af foreningens 70 års jubilæum med 144 deltagere blev nævnt.

Knud E. Simonsen og Bodil Elkjær var på valg til bestyrelsen. De blev begge genvalgt af forsamlingen med applaus, så bestyrelsen består fortsat af Bodil Elkjær, Mogens Engemann, Karna Simonsen, Knud E. Simonsen og Ruth Nielsen.

Bestyrelse med suppleanter og øvrige repræsentanter for Sønderholm-Frejlev Seniorer samlet - bagerst fra venstre: Grete Nielsen - Knud E. Simonsen - Mogens Engemann - Bodil Thomsen - og forrest fra venstre: Lis Sennenvald (kontaktperson til menighedsrådet) - Bodil Elkjær (foreningens formand) - Karna Simonsen og Ruth Nielsen.

Fuld opbakning til overvejelse om udtræden af Danske Seniorer
Ikke som et selvstændigt punkt - men under eventuelt fremlagde bestyrelsen et indlæg om en eventuel udmelding af Danske Seniorer:
»Vi har et fint samarbejde med Danske Seniorer - det virker upaklageligt. Vi får tilsendt medlemskort til foreningen her til nytår. Vi får tilsendt seks stk. medlems­blade om året direkte til medlemmerne. Og forenin­gen får tilsendt »Den Lille Gule«, som vi så deler ud til alle medlemmerne, sammen med referatet af generalforsamlingen. Og vi har store muligheder for at få rabatter ved restaurantbesøg m.m., men mest i København. Vi kan også få rabat ved besøg i tivoli i København, hvis vi henter billetten nogle dage i forvejen.

»Bagsiden af alt dette er desværre, at vi skal betale kontingent til Danske Seniorer, og det kontingent udgør 55% af det kontingent, vi opkræver hos jer medlemmer. Det mener vi i bestyrelsen er for meget. I bestyrelsen gør vi ikke brug af de muligheder, der er i Danske Seniorer, og det er heller ikke vores indtryk, at I medlemmer bruger disse fordele ret meget. Så vi vil meget hellere selv bruge alle pengene, som I betaler, så vi kan gøre vores aktiviteter endnu bedre, og så kunne vi sikkert også undgå underskud i fremtiden.

LÆS OGSÅ: Danske Seniorer er skam også nærværende i Jylland

LÆS OGSÅ: Svar til formand for Danske Seniorer Aalborg Kreds

»Vi skal så selv bruge penge til medlemskort, det vil ikke være den store omkostning, og det, der kan f.eks. i »Den Lille Gule«, kan nemt findes på nettet i dag. Medlemsbladet er efterhånden fyldt med ligegyldige reklamer, så det kan også nemt erstattes med et nyhedsbrev en gang i mellem.

»Vi føler os lidt langt fra Danske Seniorer og Københavns interesser i forhold til det, vi bruger og forventer af vores forening; de forventer meget af de personlige medlemmer, og vi mener foreningerne er rygraden i Danske Seniorer. Bestyrelsen er enige om at overveje, evt. at udmelde SØNDERHOLM-FREJLEV SENIORER af Danske Seniorer«.

»En håndsoprækning blandt de tilstedeværende medlemmer afslørede en meget stor tilslutning til bestyrelsens overvejelse angående en udmelding af Danske Seniorer. lngen syntes at være imod, så det arbejder bestyrelsen nu videre ud fra.