Årets generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne blev efterfølgende krydret med et spændende foredrag.

Ved den årlige generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne, var der igen et rekordstort antal medlemmer, som støttede op om mødet. 

Foreningens formand Peter Stoffersen bød velkommen til de over 80 fremmødte medlemmer i Sønderholm Sognesal, og med valg af John Ejdrup, som dirigent, kunne der ses tilbage på arrangementerne i 2019 - bestående af både en vellykket generalforsamling i Frejlev Kirkecenter, et besøg på Støvrings tidligere Højskole og en fortræffelig aften hos FC-beton i Frejlev/Drastrup. Formanden kunne også berette om Lokalarkivets nye lokaler på Sønderholm Skole, dog med ønske om mere plads til depot og arbejdsplads til de frivillige, der hver tirsdag møder op på stedet. 

I november 2019 blev Arkivet officielt indviet med mange interesserede på besøg. Peter Stoffersen takkede, i den forbindelse, medlemmerne for den altid flotte opbakning, som bestyrelsen oplever, når der indbydes til lokale arrangementer, og han takkede også bestyrelsens medlemmer for et godt og givtigt samarbejde. 

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Flemming Gravesen, og med et fornemt overskud, blev det godkendt med klapsalver.

Ved valg til bestyrelsen modtog John Ejdrup, Nibe, genvalg, ligesom Karen Hansen, Sønderholm, blev genvalgt. Per Mølgård, Tostrup, havde valgt at stoppe, og her trådte Bodil Bundgård, Frejlev, ind i bestyrelsen. Henning Klitgård, Drastrup, havde også valgt at lade posten gå til anden side, og her overtog Anders Rubæk, Sønderholm, pladsen. Tove Bang, Nørholm, modtog genvalg som suppleant, og Gunnar Jensen, Frejlev, blev nyvalgt som suppleant. 

Poul Hansen, Nibe, fortsætter som revisor, ligesom Søren Christensen, Sønderholm, fortsat er revisorsuppleant.

Formanden takkede Per Mølgård og Henning Klitgård for deres mange år i lokalhistorien og for deres altid muntre og lune tilgang til arbejdet, og som afslutning, blev der redegjort for de populære sider; foreningens hjemmeside, facebook-side og Arkiv.dk,

som dagligt besøges i et stort antal lokalhistorisk interesserede.

Fra salen blev der rettet en tak for den altid imødekommende modtagelse, som man modtages med i Arkivet, og formanden takkede for de rosende ord.

Christian Havrehed fortalte om sine mange udfordrende ture og bedrifter.

Efter generalforsamling og kaffe, fik eventyreren Christian Havrehed ordet, og for den stedlige referent var det næsten umuligt at notere, hvilken fart hans liv har taget, fra da han, som dreng i Sønderholm og omegn, drømte om de store eventyr i Verden, og om, hvordan de efterhånden er blevet opfyldt:

Han ville ud at rejse - og studerede på en international skole i Wales, sammen med andre unge fra hele Verden – allerede da han var 16 år.

Han havde også sat sig for at lære et specielt sprog - og lærte kinesisk efter en kort årrække. Han fik senere arbejde i Kina.

Han ville ro over Atlanterhavet - og gennemførte eventyret i 2001, uden, forinden, at vide noget om roning og gjorde det sammen med en kinesisk ironman. Og da han, som barn drømte om at bestige bjerge - han løb alene gennem Pyrenæerne - fra Atlanterhavet til Middelhavet - i 2017. 

Og eventyrene slutter ikke her, for en dag vil Christian Havrehed også sejle fra Kina til Amerika i en selvbygget båd, svarende til de bådtyper, der blev bygget i Kina for over 2000 år siden. Formålet med turen, er at bevise, at kineserne opdagede Amerika, flere tusinde år før Columbus. Det er et stort og ambitiøst arbejde, der ligger foran, men foredragsholderens entusiasme overbeviste alle om, at så længe man gør tingene i en god sags tjeneste, er der meget, der lykkes.