Eleverne på Sønderholm Skole er vendt tilbage til en noget anderledes skoledag. Nye lokaler, afstand mellem hinanden og håndvaskning hele tiden. Eleverne har undervisning udenfor i meget af skoledagen, og heldigvis er vejret rigtig godt, fortæller skoleleder Rune Træholt:

I disse »corona-tider« vil det være nemt at falde tilbage til mere gammeldags undervisningsmetoder med en masse udenadslære og træningsopgaver samt »røv-til-sæde-undervisning«.

Men på Sønderholm Skole holder man fast i skolens slogan: »i virkeligheden lærer du mere«.  Skolens lærere og pædagoger gør deres bedste for at undervisningen stadig i i høj grad baseres på eksperimenter og elevinddragende tilgange. Projektarbejdsformen har i flere år været en meget vigtig undervisningsform, som skolen er kommet langt med at udvikle.

Derfor er eleverne i 4. og 5. klasse allerede på første skoledag blevet sat igang med et projektarbejde. De skal udvik-le deres egne spil. Der er stort fokus på udendørs undervisning, så eleverne har fået til opgave, at de kun må bruge naturmaterialer, når de at laver deres spil. Indskolingseleverne starter også snart på projektarbejde. Men i en tilpasset form i de nye »corona-tider«.

– Vi oplever at eleverne lærer rigtig meget, når de arbejder projektorienteret, udtaler skoleleder Rune Træholt. 

– Og derfor fortsætter vi selvfølgelig med vores fokus på projektarbejdsformen, selv om undervisningsrammerne har ændret sig, slutter han.