Der har siden 2019 været arbejdet på at skabe byudvidelse i Sønderholm – vest for Sønderholm Skole. Disse planer har tilbage i foråret 2019 været i for-debat, som efterfølgende blev godkendt i maj. 

Siden har Sønderholm Samråd, grundejerne og ikke mindst områdets udvikler John Bo og dennes firma Projektgruppen samt lokalvalgte byrådspolitiker Evald Lange Rise (S) været i arbejdstøjet for at få en byudvidelse af Sønderholm tættere på målstregen.

Målstregen synes nu at rykke et skridt nærmere, da Aalborg Kommunes By- og Landskabsudvalg nu har førstebehandlet et kommuneplantillæg, hvor der oprettes en ny kommuneplanramme til Sønderholm by, hvor der vest for Sønderholm Skole indstilles til udlæggelse af et nyt boligområde på ca. 15 boliger. De 15 boliger er af karakteren »åben-lave« boliger på et areal, der udgør 2,6 hektar. I planerne har der været fokus på at sikre gode stiforbindelser til den eksisterende del af byen samt områdets afrunding mod det åbne land. I planen skal der ligeledes indrettes et grønt, rekreativt opholdsareal til fælles brug for områdets beboere. Derudover sikrer lokalplanen et markant beplantningsbælte mod vest, som sikrer en god afrunding af byen ud mod det åbne land.

Boligområdet får vejadgang fra Nibevej via en ny boligvej, der fra udviklerens side indstillet til at bære navnet; Vihøjevej. Inspirationen til »Vihøjevej« er efter højen »Vihøj«, som ligger umiddelbart sydvest for området.    

By- og Landskabsudvalget godkendte førstebehandlingen med anbefaling om at forslagene i kommuneplantillæggene sendes i offentlig høring i fire uger. 

Perspektivet for projektet er, at en forventet godkendelse behandles først ved By- og Landskabsudvalgets møde i august 2020 og siden ved Aalborg Byråd senere i august.