På en flot sensommerdag i skyggen af Covid 19. kunne Bodil Elkjær, formand for Sønderholm-Frejlev Seniorer, byde velkommen til 36 medlemmer som alle var mødt op for at støtte foreningens bestyrelse i dens fremtidige arbejde. Under velkomsten orienterede Bodil om årsagen til at bestyrelsen havde valgt at afholde denne ekstraordinære generalforsamling med to punkter på dagsordenen, nemlig: Vedtagelse af nye vedtægter og udmeldelse af landsorganisationen Danske Seniorer.

Som dirigent styrede Poul Ø. Mortensen generalforsamlingen til ug. Der var kommet et forslag om en enkelt tilføjelse til vedtægterne, derefter var der afstemning. 

Vedtægter, tilføjelse og udmeldelse blev vedtaget med 100% tilslutning. Efter 11 minutter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, og gav ordet til formanden, som takkede dirigenten og alle for god ro og orden.

Så var det meningen der skulle have været vist en kortfilm, men teknikken svigter pt. i sognegården, men deltagerne var imidlertid så heldige, at sognepræst Jørn Skøtt Ander- sen i stedet ville underholde forsamlingen.Han forklarede  hvorfor og hvordan han havde udvalgt denne beretning om en af de danske kendisser, og ikke en af de »sædvanlige«som han vidste der er delte meninger om kvaliteten af; det blev et godt og hyggelig indslag, beretter bestyrels sekretær Knud E. Simonsen.

Derefter gik snakken hyggeligt ved alle bordene, og den lidt store afstand kan ikke ødelægge stemningen. Kaffe og den gode flødeskumslagkage blev serveret efter gældende regler, så hyggen og glæden ved at være sammen steg i hele salen, og pludselig var det hele forbi, og folk begyndte langsomt at sive hjemad, på vej ud af salen benyttede flere lejligheden, at tilmelde sig til den næste aktivitet.