Der var rift om Frejlevs seks pladser, da der ved valgforsamling skulle vælges nye medlemmer i det sammenlagte Sønderholm-Frejlev 

menighedsråd. 

Anderledes så det ud med de fire pladser, som der står Sønderholm sogn på. 

Her mangler der stadig to personer, som skal repræsentere Sønderholm og omegn i menighedsrådet de kommende fire år. 

På baggrund af de manglende to pladser skal der nu holdes supplerende valgforsamling i Sønderholm sognegård den første tirsdag i oktober, og man leder nu med lys og lygte efter to, der kunne have lyst til og mod på at tage fat på menighedsrådsarbejdet.

– Det er væsentligt, at Sønderholm sogn er godt repræsenteret i det fælles menighedsråd, siger Povl Thomsen fra Nyrup, der har siddet i rådet den seneste periode, og som fortsætter fire år endnu. – Da menighedsrådene i Frejlev og Sønderholm for et år siden blev lagt sammen til ét råd, var intentionen, at hvert sogn skulle repræsenteres i forhold til sin størrelse, derfor er fire pladser øremærket folk fra Sønderholm. Det sikrer lokal forankring i de beslutninger, der tages omkring kirkerne, understreger Povl Thomsen.

– Det er vigtigt for både Frejlev og Sønderholm, at menighedsrådet består af folk fra begge steder, supplerer Peter Stoffersen, som også er genvalgt til at fortsætte endnu en periode i det nye menighedsråd.

Både Peter og Povl håber, at der melder sig nogen på banen, som sammen med dem vil repræsentere Sønderholm sogn, der består af Sønderholm, Tostrup, Nyrup og Store Restrup. Man skal bare møde op i Sognegården som annonceret den første tirsdag i oktober. Der er brug for både yngre og ældre medlemmer.

– Man kan ikke bare tro, at naboen nok melder sig som menighedsrådskandidat eller at nogen andre sørger for, at Sønderholm får fyldt sine pladser ud. Der er brug for, at nogen træder til lige nu, siger Peter Stoffersen, der også er klar til en snak, hvis nogen vil høre mere om, hvad det vil sige at være medlem at et menighedsråd. Samtidig understreger han, at det er meget vigtigt, at nogen møder op til den supplerende valgforsamling i Sønderholm sognegård.: 

– Det er der, at det afgøres, om Sønderholm får fuld repræsentation i det nye menighedsråd – og vi behøver både, at nogen kommer og stiller op – og at nogen kommer og stemmer på dem, der stiller op, slutter Povl Thomsen og Peter Stoffersen.

Tirsdag aften er der møde med ny valgforsamling for at få valgt de to sidste medlemmer til det fælles menighedsråd.