Sønderholm-Frejlev Menighedsråd har på møde af 25.11 konstitueret sig således:

Formand: Peter Stoffersen. 

Næstformand:  Mads Sølver Pedersen. Kirkeværge for Frejlev: Jens T. Pedersen. Kirkeværge for Sønderholm: Leif Jensen.

Kasserer: Povl Thomsen. Kontaktperson: Helle Bang. Sekretær: Karen Eskesen. Bygningssagkyndig: Per Ulrik.

Underskriftsberettiget: Mads Sølver Pedersen. Øvrige valgte medlemmer er Gerda Buus Larsen, Peter Asboe-Hermansen og Rikke Sommer Eriksen samt præsterne Jørn Skøtt Andersen og Lotte Lyngby.