Velbesøgt plet centralt i Sønderholm får hjælp til etablering af toilet- og magasin bygning.

Sønderholm by er via et storstilet arbejde af Sønderholm Samråd blevet begunstiget med en stor julegave i form af 404.155 kr. af Aalborg Kommunes Sundheds og Kulturudvalg pulje, der på indstilling fra §17 stk. 4-udvalget; ”Landdistriktsudvalget” og dennes pulje »Landdistriktspuljen« til et projekt: »Etablering af toilet- og magasinbygning i Lergraven, Sønderholm«. 

Puljen indeholder 3,7 mio. kr. og blev i år uddelt til en stribe projekter i Aalborg Kommune. Projektet i Sønderholm modtog den næststørste del af puljen – kun overgået af et stort fyrtårnsprojekt i Halkær.

Sønderholm Samråd med formand Bo Levisen og den lokalt valgte byrådspolitiker i Aalborg Kommune (S), og bestyrelsesmedlem i Sønderholm Samråd Evald Lange Rise, i spidsen, har siden 2019 været forgangsmændene, og tovholderne på projektet, som forventes at i 2021 ender med, at Sønderholm bys samlingspunkt og legeoase i Lergraven nu får etableret en toilet- og magasinbygning. Et stort ønske fra de mange brugere, der dagligt besøger den alsidige legeplads. Lergraven gennemgik i 2017 en storstilet ombygning med bl.a.: Legetårn, stor sandkasse, multibane, svævebane, »jorden-er-giftig-bane« flere forskellige gynger, klatrevæg, asfaltbelagt sti til brug for rulleskøjteløb mv. og et madpakkehus.

I trit med det store besøgstal i Lergraven fra såvel lokale institutioner, men også fra de omkringliggende byer, er dette projekt ganske naturligt næste skridt på vejen for yderligere at optimere legepladsområdet, fortæller Evald Lange Rise. Derfor har projektet også flere »medejere«, da både Sønderholm Skole og Sønderholm Børnehave har vist engagement og velvilje ind i at få projektet realiseret. – Dermed tror jeg at projektet går en stærk og bæredygtig fremtid i møde, udtaler Evald Lange Rise. 

Bygningen etableres endvidere med opbevaringsmuligheder for den lokale borgerforening, men der gøres også klar, med installationer, hvis et toilet nr. 2 skulle blive nødvendigt.  

Projektet mangler forsat midler, men med Aalborg Kommunes store økonomiske håndsrækning til projektet går det ind i næste fase, hvor der skal ansøges fonde mv. Det er dog sikkert, at projektet realiseres 2021 lyder det fra Sønderholm Samråds bestyrelsesmedlem Evald Lange Rise.

Evald Lange Rise var i sin egenskab af både bestyrelsesmedlem i Sønderholm Samråd og byrådspolitiker (S) med sæde i både Landdistriktsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget inhabil begge gange indstillingen blev behandlet i udvalgene.