I den forløbne uge indbød Sønderholm Samråd til online generalforsamling. Her mødte en håndfuld op ud over bestyrelsen. 

Michael Andersen blev valgt til dirigent og kunne varsle generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.

Spændende og aktivt år
Formand for Sønderholm Samråd, Bo Levisen, kunne fortælle om et utroligt spændende og aktivt år 2020 for Sønderholm Samråd, hvor der var flere højdepunkter. Gennem året har der været et stort fokus på byudvikling, hvor udstykninger har haft stor plads på dagsordenerne gennem kalenderåret 2020.

Udstykningsplanerne vest for Sønderholm Skole er blevet endelig godkendt via en ny lokalplan for området. Forlængelse af buslinje 1 med endestation i Sønderholm mod tidligere i Frejlev, hvor bussen kom første gang d. 9. august. Her benyttede Bo Levisen lejligheden til at takke det lokale byrådsmedlem Evald Lange Rise (S) for sublimt politisk arbejde, og ikke mindst stort lokalt engagement i denne betydningsfulde sag.

Året sluttede med en stor økonomisk håndsrejsning, fra Aalborg Kommunes side, da Sønderholm Samråd blev bevilliget 404.000 kr. til etablering af »Toilet og magasinbygning« ved byens store og flotte legepladsområde ved »Lergraven«. Her fik Evald Lange Rise også store roser med på vejen med sit positive engagement i denne sag også. Projektet mangler den sidste økonomi, men det forventes at toilet- og magasinbygningen står klar i løbet af 2021 til stor gavn for alle brugerne af legepladsområdet.

I det forløbne år har Sønderholm også kunnet indvie kunstværket »Den åbne dør« ved Vestervej.

Bo Levisen sluttede sin beretning af med at rose byens Kunstudvalg for indvielsen af det seneste kunstværk ”Den åbne dør”, der er blevet til i et tæt samarbejde mellem byens Kunstudvalg, kunstneren Erik Peitersen og ikke mindst en lang række frivillige og sponsorere. Ydermere er der kommet kunst på gavlen af Sønderholm Kirkes menighedshus, da et stort kunstværk af nibekunstneren Thorvald Odgaard nu pryder denne.   

Økonomi
Karsten Tilsted, Sønderholm Samråds kasserer, kunne til generalforsamlingen vise årets regnskab. Det viste, at foreningen har en positiv økonomi.

Valg
Formand Bo Levisen, kasserer Karsten Tilsted, revisor Bill Pedersen og Rasmus Kjeldbjerg var alle på valg. Alle ønskede genvalg, og det fik de af generalforsamlingen.