Velbesøgt Åbent Arkiv og ny udgave af »Bjergposten«.

Det nyligt afholdte Åbent Arkiv i Sønderholm blev meget velbesøgt. Måske skyldtes det, at bestyrelsen i år havde besluttet, at medlemmerne kunne afhente Bjergposten 2021, der netop var modtaget fra trykkeriet. Under alle omstændigheder havde de fremmødte en hyggelig eftermiddag, hvor der blev drukket en del kaffe og udvekslet mange gode lokale historier. Ja, der kom sågar besøg af et medlem, der er bosat i Svendborg..

Medlemsbladet »Bjergposten«
– Vi synes selv, at det endnu en gang er lykkedes at lave et årsskrift med et god og alsidigt indhold – så nu håber vi naturligvis at medlemmerne har samme mening om indholdet, lyder det fra Peter Stoffersen, formand for Lokalhistorisk Forening for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne

Blandt de emner, Bjerposten behandler er »Stenaldermuseet«, som indtil år 2000 lå i Nørholm Skov.

Ejeren Niels Mogensen boede i Mølholm, men opholdt sig ofte i skoven, hvor man kunne besøge hans særprægede museum, der var opbygget af tusindvis af strandskaller og sten fra oldtiden.

»Bjergposten« indeholder endvidere en fortælling, gengivet på baggrund af et foredrag, som Lene Bjerre i 2018 holdt, og hvor hun fortalte om sin virksomhed, der dengang lå i Klitgård.

Frank Jensen, tidligere overborgmester i København, fortæller om, hvordan han i sine drengeår var feriebarn og hjalp til ved minkproduktionen hos Kirsten og Christian Frederiksen i St. Restrup.

Endelig finder vi blandt andre fortællinger, en beretning fra Margot Pichler, som omhandler livet på Sønderholm Kro 1968-83.