Norlys Vækstpulje har lagt det sidste og nødvendige tilskud til etablering af en toilet- og magasinbygning i Lergraven.

Sønderholm Samråd med formand Bo Levisen og den lokalt valgte byrådspolitiker i Aalborg Kommune (S), og bestyrelsesmedlem i Sønderholm Samråd Evald Lange Rise i spidsen, har siden 2019 været forgangsmænd og tovholdere på projektet om at etablere en toilet- og magasinbygning ved Sønderholm bys samlingspunkt og legeoase i Lergraven. 

De kan nu sammen med resten af byen juble over, at projektet nu er kommet i mål – på den økonomiske side. Det skyldes bl.a., at Sønderholm Samråd her i december måned har modtaget en stor donation fra Norlys Vækstpulje på hele 45.000 kr. Denne donation sammen med donationer fra Nordea Fonden, Aalborg Kommunes Landdistriktspulje og Aalborg Kommunes Tilgængelighedspulje gør, at Sønderholm Samråd nu har indsamlet de nødvendige 516.000 kr. for at anlægsarbejdet kan påbegyndes.  

– Det er yderst glædeligt, at vi har holdt vores målsætning og ambition om at kunne realisere projektet økonomisk i 2021. Det er samtidig glædeligt, at vi er nået hertil i forløbet, da det store besøgstal vi har i Lergraven fra såvel lokale institutioner, men også fra de omkringliggende byer, er dette projekt et naturligt næste skridt på vejen for yderligere at optimere legepladsområdet, fortæller Evald Lange Rise. Den lokale forankring understeges tydeligt, da projektet har flere »medejere«, idet både Sønderholm Skole og Sønderholm Børnehave har vist engagement og velvilje ind i at få projektet realiseret. Dermed tror jeg at projektet går en stærk og bæredygtig fremtid i møde, udtaler Evald Lange Rise. 

Det forventes at byggeriet står færdigt i første del af 2022 – afhængig af vintervejr og de lokale håndværkeres ordrebøger.