Sønderholm Samråd har i efteråret sendt Aalborg Kommune og kommunes nye pulje: »Streetpuljen« en ansøgning om økonomi til at realisere en multibane. Det har udvalget bag puljen imødekommet med hele 224.618 kr, hvorfor Sønderholm Samråd har svært ved at få armene ned igen.  

– Går alt efter planen, kan Sønderholm inden for nær fremtid byde eleverne på Sønderholm Skole, borgerne og andre interesserede på en mulitibane, der skal opføres på Sønderholm Skoles arealer. Den skal være med til at give endnu bedre udendørsfaciliteter til eleverne på Sønderholm Skole, fastholde de unge, etablere nye relationer samt skabe en merværdi for vores lokalsamfund, fortæller bestyrelsesmedlem i Sønderholm Samråd og lokalvalgt politiker i Aalborg Byråd Evald Lange Rise (S).

Multibanen koster i omegnen af 275.000 kr. og den sidste del af økonomien – cirka 50.000 kr. dem betaler Sønderholm Skole til banen, da skolen er med i projektet. Således er projektet nu fuldt finansieret. 

Da økonomien nu er på plads, er den videre proces også allerede sat på skinner. Sønderholm Skoles ledelse får depechen, og kan sætte gang i koordineringsarbejdet med firmaet bag multibanen, og aftale bedste tidspunkt for opførelsen af banen. Vi håber derfor blot at multibanen kan være med til at gøre byen endnu mere attraktiv og skabe aktivitet, slutter Evald Lange Rise.