Sønderholm Kirke og Sønderholm Borgerforening inviterede søndag eftermiddag til familie- og fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og socialt samvær.

Det blev et tilløbsstykke, hvor omtrent 80 voksne og børn deltog i dette festlige sociale initiativ. Sønderholm kirke var fyldt med: Hekse, prinsesser, havfruer, riddere, Harry Potter og mange andre festlige og uhyggelige udklædninger.

I kirken kunne de fremmødte høre sognepræst Lotte Lyngbys prædiken om Zakæus, hvor hun som en levende illustration på det træ han kravlede op i, selv var udklædt som et træ/fastelavnsris. Buskabet i prædiken var mødet mellem Jesus og Zakæus, hvor frelsen også skal komme til de fortabte og de, som andre ikke synes fortjener det – alt sammen fortalt i børnehøjde, som indrammede den glade stemning, der var i kirken.

Efter endt fastelavnsgudstjeneste var der efterfølgende tøndeslagning. Her blev der slået »katten af tønden« til den store guldmedalje. Skolebørnene udenfor, og de, som var yngre, slog katten af tønden indendørs. Sideløbende med tøndeslagningen var der socialt samvær i menighedshuset, hvor også kattekonger og kattedronninger blev kåret, samt de bedst udklædte børn blev hædret.

Der blev slået katten af tønden ved weekendens arrangement i Sønderholm Kirke. I billedet er det; Selma Lange Rise, som ligger an til et slag mod tønden.