Formand Ruth Christensens beretning var præget af optimisme og glæde over en positiv udvikling i Frejlev, hvor specielt det store nybyggerkvarter på og omkring Griegsvej blev rost for fremsynethed.

Der er fortsat planer om flere udstykninger til både ejer- og lejeboliger. Naturligvis giver det også anledning til udfordringer med bl.a. infrastrukturen og eksempelvis stisystemet mellem Griegsvejkvarteret og Frejlev Skole er en udfordring. Heldigvis har kommunen fokus på problemstillingen og arbejder på en løsning med belægning og belysning.

De arrangementer, byens foreninger arrangerer, er som regel velbesøgte, og Ruth Christensen fremhævede bl.a. kirkecenteret, der er meget velbesøgt og årets lysfest den 1. søndag i advent var ligeledes en stor succes, der gentages i år. Også Lokalhistorisk Forenings foredrag med Palle Kjærsgaard var velbesøgt. Frejlev Skole blev ligeledes fremhævet for stort engagement i bæredygtighed og det store arbejde for at lære børn og unge om at værne om vores miljø.

Der var en stor tak for mange års stor indsats – faktisk siden Samrådets opstart for snart 10 år siden – til Karner Nøhr, der er fraflyttet Frejlev og til Bjarne Bang-Schnack, der har valgt at stoppe.

Borgermøde på vej
I 2017 arbejder Samrådet bl.a. med at arrangere et borgermøde på Frejlev Skole, hvor temaet er Frejlevs fremtidige udvikling – hvor og hvordan skal byen vokse – hvis den skal vokse – og hvilke udfordringer står vi overfor omkring institutioner, infrastruktur, indkøbsmuligheder mm. Mødet forventes at have deltagelse af repræsentanter fra Aalborg Byråd samt By- og Landskabsforvaltningen, oplyste Ruth Christensen.

Derudover planlægges et vælgermøde med valg til Aalborg Byråd som tema – sandsynligvis oktober/november 2017.

Samrådets regnskab blev præsenteret af kasserer Helle Bang: Ud af det årlige tilskud fra Aalborg Kommune på 15.000, var der anvendt ca. 5.000 kr. til Sct. Hans-fest, ca. 6.000 til Lysfest, ca. 1.000 kr. til nøgler til Infokassen og ca. 3.000 til møder, gaver o. lign.

Samrådet har en formue ult. 2016 på knap. 9.000. kr.

Ruth Christensen bliver genvalgt som Samrådets formand, Helle Bang som kasserer og Niels Jørn Andersen som bilagskontrollant.

Under »Eventuelt« blev foreslået en gave / ting til Frejlev Kirkecenter som tak for lån af lokaler fra »byen« – dette vedtoges med bemærkning om, at det skal være en mere »varig« ting.