Frejlev Samråd havde i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg kommune indbudt Frejlevs  borgere og andre interesserede til møde om byens fremtidige udvikling. Mødet blev afholdt på Frejlev Skole og interessen var overvældende med over 200 deltagere.

Frem til 20. april 2017 har byens borgere og interessenter mulighed for at indsende ideer og forslag til byudviklingsplanen – og herefter går planlæggere i gang med at bearbejde forslagene og forsøger at indarbejde disse i en egentlig udviklingsplan. Derfor var aftenen i høj grad baseret på, at alle borgere på fire forskellige work-shops kunne fremkomme med ønsker og ideer til forbedringer inden for:

• Mødesteder og byliv - forsamlingshus, kultursted, centerområde mm

• Boligbyggeri – hvor og hvordan skal de fremtidige boliger ligge, og hvordan skal de udformes

• Natur- og landskabskvaliteter – hvordan inddrages den fantastiske natur i dagligdagen

• Mobilitet og forbindelser – hvordan afvikles trafikken bedst muligt, når byen vokser.

Stort engagement blandt mødets deltagere
Interessen og talelysten var stor – og der blev afleveret et utal af gule sedler med ideer og forslag til planlæggerne, der nu går i gang med at bearbejde disse og se om de kan indgå i den kommende udviklingsplan – og ikke mindst om politikerne efterfølgende kan godkende disse og finde finansiering til planerne. Det vil det kommende halve års tid gå med – inden en endelig plan fremlægges og sættes i offentlig høring.

Læs mere i den kommende udgave af Nibe Avis, som på grund af påsken udkommer mandag.

Der var stort engagement hos deltagerne ved mødet om Frejlevs fremtid.