Bestyrelserne i Frederikshøj Mark Vandværk og Frejlev Vandværk er blevet enige om en fusionering, og på generalforsamlingen i Frederikshøj Mark Vandværk før sommerferien, blev fusionen vedtaget med samtlige stemmer. Frederikshøj Mark Vandværk køber i forvejen vand fra Frejlev Vandværk, og de 21 nye forbrugere fra Frederikshøj er blevet budt velkommen hos Frejlev Vandværk, der nu nærmer sig 1.100 forbrugere.

Mange nye krav og større arbejdsbyrde er årsag til sammenlægning

Det er de stigende krav og arbejdsbyrde til vandværkernes bestyrelse med hensyn til miljø, hygiejne, kvalitetssikring, grundvandsbeskyttelse, økonomi/regnskabsaflæggelse, vandsektorloven, persondataloven og IT-sikkerhed der gør det vanskeligt, at tiltrække medlemmer til bestyrelsen i de mindre vandværker.

Frederikshøj Mark Vandværk vil nu blive afviklet, og da de ikke har haft selvstændigt vandværk eller boringer de sidste cirka 15 år, vil der ved fusioneringen ikke være særlige miljøforhold, der skal tageshøjde for, fortæller formand for Frejlev Vandværk, John Mandrup Nielsen.