Frivillig arbejdskraft i timevis – Samarbejde med andre foreninger, institutioner mfl.  Det er en stor del af grunden til at formanden Bodil Elkjær kunne byde velkommen til spisning for 133 medlemmer, igen i år en ny rekord, og hun håbede at de alle blev til den efterfølgende generalforsamling.

De mange glade medlemmer var alle ankommet i solskin og med højt humør, så stemningen var sat fra starten.

Efter to af årstidens sange akkompagneret af Margit på klaver, blev menuen spist, og formanden Bodil Elkjær kunne byde velkommen til generalforsamlingen - og ingen havde forladt salen.

Poul Østergaard Mortensen blev foreslået og valgt som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt og at dagsordenen var ifølge vedtægterne.

På onsdag i kommende uge beskriver Nibe Avis nærmere enkeltheder fra generalforsamlingen.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Bodil Elkjær – Knud E. Simonsen og Ruth Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen med applaus.

Bodil Thomsen blev genvalgt som 1. suppleant med applaus.

Mogens Engemand blev valgt som 2. suppleant med applaus.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Egon Hundahl og Per Emborg blev genvalgt som revisorer.

Poul Skov blev genvalgt som revisorsuppleant.

Alle tre blev valgt med applaus.

Dagens indslag var en kort tegnefilm, og derefter reklame for foreningens efterårstur 3 dage til Svendborg.

Så blev de 300 brikker til gavespillet solgt, der var stor spillelyst til de mange gevinster og hovedgevinster fra diverse sponsorer.

Kaffen og rigeligt med god lagkage, blev hurtigt fordelt og indtaget.

Derefter blev de mange vindende nr. udtrukket, Jørn Skøtt Andersen var igen i opråberens rolle, og det var i høj grad med til at den gode stemning blev vedligeholdt, der var mange nr. der skulle råbes op, og alle fik en kommentar med på vejen.

Dagen sluttede med sang og musik, og tak til alle og ønsker om at komme godt hjem, beretter Knud E. Simonsen, sekretær i foreningen.