I den forløbne uge indbød Frejlev Samråd til generalforsamling i Frejlev Kirkecenter. 25 mødte op, og de kunne se Peter Krogsgaard blive valgt til generalforsamlingens dirigent og John Lind til referent. 

Peter Krogsgaard kunne varsle generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig, hvorefter Frejlev Samråds formand, Ruth Christensen, fik ordet til sin beretning.

Beretning

Ruth Christensen kunne fortælle forsamlingen om et utroligt spændende og aktivt år 2017 for Frejlev Samråd, hvor der var flere højdepunkter. Tidligt på året indbød samrådet i samarbejde med Aalborg Kommune til en aften om byudvikling i Frejlev. Her mødte på den anden side af 250 personer op på Frejlev Skole til denne aften, hvor der var mange positive ideer og konkrete tiltag til gavn for Frejlev bys udvikling. Der har gennem året også været afholdt flere arrangementer; fastelavn i Frejlevhallen, en velbesøgt lysfest og et rigtigt godt vælgermøde afholdt på Frejlev Skole, hvor en af deltagerne Evald Lange Rise blev nyvalgt til Aalborg Kommunes byråd, mens desværre Mads Sølver Pedersen ikke opnåede genvalg, berettede Ruth Christensen. 

Året 2017 var ligeledes et rigtigt jubilæumsår i Frejlev. Frejlev Skole kunne i november markere 200 året for skole i byen. FC Beton rundede 75 år, hvor 3. generation er repræsenteret i firmaet. Aktivitetscenteret Kastanjegaarden rundede sin 25 års fødselsdag, og huset emmer af liv og aktiviteter. Sidst men ikke mindst så rundede Frejlev Samråd selv 10 år i 2017. Alle disse mærkedage blev mere eller mindre markeret i efteråret, hvor Nibe Avis satte »FOKUS på Frejlev«.  

Ruth Christensen sluttede sin beretning af med at kigge ud i 2018. Her venter et spændende år, hvor Frejlev Samråd forsat vil være en positiv medspiller på bl.a. byudviklingen i Frejlev, arrangementer og ellers have en finger på byens puls.

Økonomi
Helle Bang, Frejlev Samråds kasserer, kunne til generalforsamlingen vise årets regnskab. Det viste et mindre underskud på 3000 kr., som skyldes øget udgifter til bl.a. annoncer. Ellers har året 2017 fulgt de tidligere års flow mht. indtægter og udgifter. Frejlev Samråd har dog forsat en positiv egenkapital. 

Valg
Formand for Frejlev Samråd Ruth Christensen og kasserer Helle Bang var begge på valg. De ønske-de begge genvalg og fik det af generalforsamlingen.

Eventuelt
Under punktet eventuelt blev der snakket om flere emner. Især et emne rørte på sig, og det var ønsket om en temaaften omkring: »tyveri«. Ligeledes var der et ønske om at en af byens stamveje; Svenstrupvej får anlagt en ny asfaltbelægning, og ikke kun »lap på lap«. Næst, var der et ønske om flere offentlige skraldespande i byen.